);

19/7 – 16de zondag door het jaar (A)

Eerste lezing: Wijsheid 12,13.16-19
Gij biedt waar gezondigd wordt, de kans tot inkeer.

Tweede lezing: Romeinen 8,26-27
De Geest pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

Evangelie: Matteüs 13,24-43
Laat beide samen opgroeien tot de oogst.

  • Nederlandstalig kyriale.
  • Eucharistie om 10.30 u.
  • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander
  • – Van 14.30 – 15.30: Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk