);

23/7 – 16de zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  Wijsheid 12,13.16-19
Gij biedt waar gezondigd wordt, de kans tot inkeer.
2de lezing:Romeinen 8,26-27
De Geest pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
Evangelie:Matteüs 13,24-43
Laat beide samen opgroeien tot de oogst.
– Nederlandstalig kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: p.
– Van 14.30 – 15.30: Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk