);

9/7 – 14de zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  Zacharia 9,9-10
Zie, uw koning komt tot u. Hij is deemoedig.
2de lezing:Romeinen 8,9.11-13
Als gij door de Geest de praktijken van de zelfzucht versterft, zult gij leven.
Evangelie:Matteüs 11,25-30
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart
– Nederlandstalig kyriale
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: p.