);

Januari 2020

1/1 – H. Moeder Gods (hoogfeest)

1ste lezing:  Numeri 6,22-27
Zij zullen mijn naam over de Israëlieten uitspreken, en Ik zal hen zegenen.
2de lezing:Galaten 4,4-7
God zond zijn eigen Zoon, geboren uit een vrouw.
Evangelie:Lucas 2,16-21
Zij vonden Maria, Jozef en het Kind …En na acht dagen ontving Hij de naam Jezus.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

5/1 – Openbaring des Heren (hoogfeest)

1ste lezing:  Jesaja 60,1-6
De glorie van de Heer is over u opgegaan.
2de lezing:Efesiërs 3,2-3a.5-6
Thans is geopenbaard dat de heidenen mede-erfgenamen zijn van de gelofte.
Evangelie:Matteus 2,1-12
Wij komen uit het Oosten om de koning hulde te brengen.
– Gregoriaanse gezangen
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper
– Eucharistische Aanbidding van 14.30 u tot 15.30 u in de abdijkerk

12/1 – Doopsel van de Heer (feest) (A)

1ste lezing:  Jesaja 42,1-4.6-7
Dit is mijn dienaar in wie Ik welbehagen schep.
2de lezing:Handelingen 10,34-38
De Heer heeft Hem gezalfd met de heilige Geest.
Evangelie:Matteüs 3,13-17
Nadat Jezus gedoopt was, zag Hij de Geest Gods over zich komen.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

19/1 – 2de zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  Jesaja 49,3.5-6
Ik maak u tot een licht voor d eheidenen, zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan.
2de lezing:1 Korintiërs 1,1-3
Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus.
Evangelie:Johannes 1,29-34
Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
– Nederlandstalig kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst

25/1 – Bekering van de H. Apostel Paulus (feest)

1ste lezing:  Handelingen 22,3-16
Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de naam Jezus.
Of:
Handelingen 9,1-11
Heer, wat wilt ge dat ikDoe?
Evangelie:Marcus 16,15-18
Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het Evangelie.
– Gregoriaans introitus en kyriale
– Eucharistie om  11.30 u

26/1 – 3de zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  Jesaja, 8,23b-9,3
Het volk ziet een groot licht.
2de lezing:1 Korintiërs 1,10-13.17
Weets allen eensgezind, laat er geen verdeeldheidonder u zijn.
Evangelie:Matteüs 4,12-23
Hij vestigde zich in Kafarnaüm opdat in vervulling zou gaan het woord van de profeet Jesaja.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Jan Van Duffel