);

Januari 2020

1/1 – H. Moeder Gods (hoogfeest)

1ste lezing:  Numeri 6,22-27
Zij zullen mijn naam over de Israëlieten uitspreken, en Ik zal hen zegenen.

2de lezing: Galaten 4,4-7
God zond zijn eigen Zoon, geboren uit een vrouw.

Evangelie: Lucas 2,16-21
Zij vonden Maria, Jozef en het Kind …En na acht dagen ontving Hij de naam Jezus.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander
 • Deze zondag wordt er geen homilie gehouden

8/1 – Openbaring des Heren (hoogfeest)

1ste lezing:  Jesaja 60,1-6
De glorie van de Heer is over u opgegaan.

2de lezing: Efesiërs 3,2-3a.5-6
Thans is geopenbaard dat de heidenen mede-erfgenamen zijn van de gelofte.

Evangelie: Matteus 2,1-12
Wij komen uit het Oosten om de koning hulde te brengen.

 • Gregoriaanse gezangen
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper
 • Deze zondag wordt er een homilie gehouden
 • Eucharistische Aanbidding van 14.30 u tot 15.30 u in de abdijkerk

9/1 – Doopsel van de Heer (feest) (A)

1ste lezing:  Jesaja 42,1-4.6-7
Dit is mijn dienaar in wie Ik welbehagen schep.

2de lezing: Handelingen 10,34-38
De Heer heeft Hem gezalfd met de heilige Geest.

Evangelie: Matteüs 3,13-17
Nadat Jezus gedoopt was, zag Hij de Geest Gods over zich komen.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 11.30 u
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

15/1 – 2de zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  Jesaja 49,3.5-6
Ik maak u tot een licht voor de heidenen, zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan.

2de lezing: 1 Korintiërs 1,1-3
Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus.

Evangelie: Johannes 1,29-34
Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren
 • Deze zondag wordt er geen homilie gehouden

22/1 – 3de zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  Jesaja, 8,23b-9,3
Het volk ziet een groot licht.

2de lezing: 1 Korintiërs 1,10-13.17
Weets allen eensgezind, laat er geen verdeeldheidonder u zijn.

Evangelie: Matteüs 4,12-23
Hij vestigde zich in Kafarnaüm opdat in vervulling zou gaan het woord van de profeet Jesaja.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst
 • Deze zondag wordt er een homilie gehouden

25/1 – Bekering van de H. Apostel Paulus (feest)

1ste lezing: Handelingen 22,3-16
Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de naam Jezus.
Of:
Handelingen 9,1-11
Heer, wat wilt ge dat ik doe?

Evangelie: Marcus 16,15-18
Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het Evangelie.

 • Gregoriaans introitus en kyriale
 • Eucharistie om  11.30 u

29/1 – 4de zondag door het jaar (A)

1ste lezing: Sefanja 2,3; 3,12-13
Ik laat bij u alleen nog over een ootmoedig en bescheiden volk.

2de lezing:1 Korintiërs 1,26-31
Wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren.

Evangelie: Matteüs 5,1-12a
Zalig de armen van geest.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander
 • Deze zondag wordt er geen homilie gehouden