);

12/1 – Doopsel van de Heer (feest) (A)

1ste lezing:  Jesaja 42,1-4.6-7
Dit is mijn dienaar in wie Ik welbehagen schep.
2de lezing:Handelingen 10,34-38
De Heer heeft Hem gezalfd met de heilige Geest.
Evangelie:Matteüs 3,13-17
Nadat Jezus gedoopt was, zag Hij de Geest Gods over zich komen.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander