);

5/1 – Openbaring des Heren (hoogfeest)

1ste lezing:  Jesaja 60,1-6
De glorie van de Heer is over u opgegaan.
2de lezing:Efesiërs 3,2-3a.5-6
Thans is geopenbaard dat de heidenen mede-erfgenamen zijn van de gelofte.
Evangelie:Matteus 2,1-12
Wij komen uit het Oosten om de koning hulde te brengen.
– Gregoriaanse gezangen
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper
– Eucharistische Aanbidding van 14.30 u tot 15.30 u in de abdijkerk