);

7/1 – Openbaring des Heren (hoogfeest)

1ste lezing:  Jesaja 60,1-6
De glorie van de Heer is over u opgegaan.

2de lezing: Efesiërs 3,2-3a.5-6
Thans is geopenbaard dat de heidenen mede-erfgenamen zijn van de gelofte.

Evangelie: Matteus 2,1-12
Wij komen uit het Oosten om de koning hulde te brengen.

  • Gregoriaanse gezangen
  • Eucharistie om 10.30 u
  • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper
  • Deze zondag wordt er een homilie gehouden
  • Eucharistische Aanbidding van 14.30 u tot 15.30 u in de abdijkerk