);

1/1 – H. Moeder Gods (hoogfeest)

1ste lezing:  Numeri 6,22-27
Zij zullen mijn naam over de Israëlieten uitspreken, en Ik zal hen zegenen.
2de lezing:Galaten 4,4-7
God zond zijn eigen Zoon, geboren uit een vrouw.
Evangelie:Lucas 2,16-21
Zij vonden Maria, Jozef en het Kind …En na acht dagen ontving Hij de naam Jezus.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander