);

Maart 2016

3/3 – 8ste zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  Jezus Sirach 22,4-7
Prijs geen mens vóórdat hij gesproken heeft.
2de lezing:1 Korintiërs 15, 54-58
God heeft ons de overwinning door Jezus Christus
Evangelie:Lucas 6, 39-45
Waar het hart van vol is, loopt de mond van over.
– Nederlandstalig kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst

6/3 – Aswoensdag

1ste lezing:  Joël 2,12-18
Scheurt uw hart, niet uw kleren.
2de lezing:2 Korintiërs 5,20-6,2
Laat u met God verzoenen, want nu is het de gunstige tijd.
Evangelie:Matteus 6,1-6.16-18
Uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
– Eucharistie om 11.30 u met oplegging van het assekruisje
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

10/3 – 1ste zondag in de veertigdagentijd (C)

1ste lezing:  Deuteronomium 26,4-10
Geloofsbelijdenis van het uitverkoren volk.
2de lezing:Romeinen 10,8-13
De geloofsbelijdenis van wie in Christus gelooft.
Evangelie:Lucas 4,1-13
Hij werd door de Geest naar de woestijn gevoerd en werd op de proef gesteld.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

17/3 – 2de zondag in de veertigdagentijd (C)

1ste lezing:  Genesis 15,5-12.17-18
God sloot met Abraham een verbond.
2de lezing:Filippenzen 3,17-4,1 of 3,20-4,1
Christus zal ons gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam.
Evangelie:Lucas 9,28b-36
Terwijl Hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander
– Eucharistische Aanbidding van 14.30 u tot 15.30 u in de abdijkerk

19/3 – H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria (hoogfeest)

1ste lezing:  2 Samuël 7,4-5a.12-14a.16
God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken.
2de lezing:Romeinen 4,13.16-18.22
Tegen alle hoop in heeft hij gehoopt.
Evangelie:Matteus 1,16.18-21.24a
Jozef deed zoals de engel van de Heer hem bevolen had.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 11.30 u
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

24/3 – 3de zondag in de veertigdagentijd (C)

1ste lezing:  Exodus 3,1-8a.13-15
Hij die is, zendt mij tot u.
2de lezing:1 Korintiërs 10,1-6.10-12
De gebeurtenissen met Mozes en het volk in de woestijn zijn opgeschreven als een les voor ons.
Evangelie:Lucas 13,1-9
Als gij u niet bekeert, zult gij allen op een dergelijke manier omkomen.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren

25/3 – Aankondiging van de Heer (hoogfeest)

1ste lezing: Jesaja 7,10-14
Zie, de maagd zal ontvangen.
2de lezing:Hebreeën 10,4-10
In de boekrol staat er over mij geschreven: Ik ben gekomen, o God, om uw wil te doen.
Evangelie:Lucas 1,26-38
Gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld  brengen.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 11.30 u
– Hoofdcelebrant: supprior Gabriël Goossens

31/3 – 4de zondag in de veertigdagentijd (C)

1ste lezing:  Jozua 5,9a.10-12
Toen het volk van God in het beloofde land binnengegaan was vierde het daar het Paasfeest.
2de lezing:2 Korintiers 5,17-21
God heeft ons door Christus met zich verzoend.
Evangelie:Lucas 15,1-3.11-32
Je broer was dood en is levend geworden.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren