);

17/3 – 2de zondag in de veertigdagentijd (C)

1ste lezing:  Genesis 15,5-12.17-18
God sloot met Abraham een verbond.
2de lezing:Filippenzen 3,17-4,1 of 3,20-4,1
Christus zal ons gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam.
Evangelie:Lucas 9,28b-36
Terwijl Hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander
– Eucharistische Aanbidding van 14.30 u tot 15.30 u in de abdijkerk