);

10/3 – 1ste zondag in de veertigdagentijd (C)

1ste lezing:  Deuteronomium 26,4-10
Geloofsbelijdenis van het uitverkoren volk.
2de lezing:Romeinen 10,8-13
De geloofsbelijdenis van wie in Christus gelooft.
Evangelie:Lucas 4,1-13
Hij werd door de Geest naar de woestijn gevoerd en werd op de proef gesteld.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander