);

Juli 2016

3/7 – H. Thomas (feest)

1ste lezing:Efeziërs 2,19-22
Gebouwd op het fundament van de apostelen.
Evangelie:Johannes 20,24-29
Mijn Heer en mijn God!
  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 11.30 u.

7/7 – 14de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  Jesaja 66,10-14c
Als een rivier leid Ik de vrede naar haar toe.
2de lezing:Galaten 6,14-18
Ik draag de merktekenen van Jezus in mijn lichaam.
Evangelie:Lucas 10,1-12.17-20
Uw vrede zal op hen rusten.
– Nederlandstalig kyriale
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant:

11/7 – H. Benedictus (patroon van Europa, feest)

1ste lezing: Spreuken 2,1-9
Keer uw hart naar het inzicht.
Evangelie:Matteüs 19,27-29
Gij die alles hebt prijsgegeven om Mij te volgen, zult het honderdvoudig terugkrijgen.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 11.30 u.

14/7 – 15de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  Deuteronomium 30,10-14
Het woord is dicht bij u. Gij kunt het volbrengen.
2de lezing:Kolossenzen 1,15-20
Door Hem en in Hem is alles geschapen.
Evangelie:Lucas 10,25-37
Wie is mijn naaste?
– Gregoriaans kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant:

21/7 – 16de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  Genesis 18,1-10a
Heer, ga uw dienaar niet voorbij.
2de lezing:Kolossenzen 1,24-28
Het geheim, dat verborgen was voor alle eeuwen, is nu geopenbaard aan zijn heiligen.
Evangelie:Lucas 10,38-42
Marta ontving hem in haar woning; Maria heeft het beste deel gekozen.
– Nederlandstalig kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant:
– Eucharistische aanbidding van 14.30 tot 15.30 u in de abdijkerk.

22/7 – H. Maria Magdalena (feest)

1ste lezing: Hooglied 3,1-4a
Ik vond mijn zielsbeminde
of:
2 Korintiërs 5,14-17
Nu beoordelen wij Christus niet meer naar de oude maatstaven.
Evangelie:Johannes 20,1.11-18
Vrouw, waarom schreit ge? Wie zoekt ge?
  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 11.30 u.

25/7 – H Jakobus (feest)

1ste lezing:  2 Korintiërs 4,7-15
Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee.
Evangelie:Matteüs 20,20-28
Mijn beker zult gij drinken.
– Gregoriaans kyriale.
– Eucharistie om 11.30 u.

28/7 – 17de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  Genesis 18,20-32
Laat mijn Heer niet kwaad worden, als ik spreek.
2de lezing:Kolossenzen 2,12-14
God heeft u met Hem weer levend gemaakt. Hij heeft ons al onze zonden vergeven.
Evangelie:Lucas 11,1-13
Vraagt en u zal gegeven worden.
– Gregoriaans kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: