);

Juli 2016

7/7 – 14de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  Jesaja 66,10-14c
Als een rivier leid Ik de vrede naar haar toe.
2de lezing:Galaten 6,14-18
Ik draag de merktekenen van Jezus in mijn lichaam.
Evangelie:Lucas 10,1-12.17-20
Uw vrede zal op hen rusten.
– Nederlandstalig kyriale
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant:

14/7 – 15de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  Deuteronomium 30,10-14
Het woord is dicht bij u. Gij kunt het volbrengen.
2de lezing:Kolossenzen 1,15-20
Door Hem en in Hem is alles geschapen.
Evangelie:Lucas 10,25-37
Wie is mijn naaste?
– Gregoriaans kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant:

21/7 – 16de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  Genesis 18,1-10a
Heer, ga uw dienaar niet voorbij.
2de lezing:Kolossenzen 1,24-28
Het geheim, dat verborgen was voor alle eeuwen, is nu geopenbaard aan zijn heiligen.
Evangelie:Lucas 10,38-42
Marta ontving hem in haar woning; Maria heeft het beste deel gekozen.
– Nederlandstalig kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant:
– Eucharistische aanbidding van 14.30 tot 15.30 u in de abdijkerk.

28/7 – 17de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  Genesis 18,20-32
Laat mijn Heer niet kwaad worden, als ik spreek.
2de lezing:Kolossenzen 2,12-14
God heeft u met Hem weer levend gemaakt. Hij heeft ons al onze zonden vergeven.
Evangelie:Lucas 11,1-13
Vraagt en u zal gegeven worden.
– Gregoriaans kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: