);

3/7 – 14de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  Jesaja 66,10-14c
Als een rivier leid Ik de vrede naar haar toe.

2de lezing: Galaten 6,14-18
Ik draag de merktekenen van Jezus in mijn lichaam.

Evangelie: Lucas 10,1-12.17-20
Uw vrede zal op hen rusten.

  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u