);

7/7 – 14de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  Jesaja 66,10-14c
Als een rivier leid Ik de vrede naar haar toe.
2de lezing:Galaten 6,14-18
Ik draag de merktekenen van Jezus in mijn lichaam.
Evangelie:Lucas 10,1-12.17-20
Uw vrede zal op hen rusten.
– Nederlandstalig kyriale
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: