);

17/7 – 16de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  Genesis 18,1-10a
Heer, ga uw dienaar niet voorbij.

2de lezing: Kolossenzen 1,24-28
Het geheim, dat verborgen was voor alle eeuwen, is nu geopenbaard aan zijn heiligen.

Evangelie: Lucas 10,38-42
Marta ontving hem in haar woning; Maria heeft het beste deel gekozen. –

  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u