);

21/7 – 16de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  Genesis 18,1-10a
Heer, ga uw dienaar niet voorbij.
2de lezing:Kolossenzen 1,24-28
Het geheim, dat verborgen was voor alle eeuwen, is nu geopenbaard aan zijn heiligen.
Evangelie:Lucas 10,38-42
Marta ontving hem in haar woning; Maria heeft het beste deel gekozen.
– Nederlandstalig kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant:
– Eucharistische aanbidding van 14.30 tot 15.30 u in de abdijkerk.