);

2/9 – 22ste zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Deuteronomium 4,1-2.6-8
Aan wat ik u voorschrijf moogt gij niets toevoegen; onderhoudt de geboden van de Heer.
2de lezing:Jakobus 1,17-18.21b-22.27
Weest uitvoerders van het woord
Evangelie:Marcus 7,1-8.14-15.21-23
Gij laat het gebod van de Heer varen en houdt vast aan de overlevering van mensen.
– Nederlandstalig kyriale
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: p. Gabriël Goossens

9/9 – 23ste zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Jesaja 35,4-7a
De oren van de doven worden geopend en de tong van de stommen zal jubelen.
2de lezing:Jakobus 2,1-5
God heeft de armen uitverkoren tot erfgenamen van het koninkrijk
Evangelie:Marcus 7,31-37
Hij laat doven horen en stommen spreken.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

16/9 – 24ste zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Jesaja 50,5-9a
Mijn rug bood ik aan wie mij sloegen.
2de lezing:Jakobus 2,14-18
Het geloof dat zich niet in daden uit is dood.
Evangelie:Marcus 8,27-35
Gij zijt Christus … de Mensenzoon moest veel lijden
  • Nederlandstalig kyriale.
  • Eucharistie om 10.30 u.
  • Hoofdcelebrant: p. Johan De Pauw
  • Eucharistische Aanbidding van 14.30 u tot 15.30 u in de abdijkerk

23/9 – 25ste zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Wijsheid 2,12.17-20
Laten we hem veroordelen tot een schandelijke dood.
2de lezing:Jakobus 3,16-4,3
Gerechtigheid is een vrucht van de vrede.Wie de vrede nastreven zullen haar oogsten.
Evangelie:Marcus 9,30-37
De Mensenzoon wordt overgeleverd … Als iemand de eerste wil zijn moet hij de dienaar van allen zijn.
  • Gregoriaans kyriale.
  • Eucharistie om 10.30 u.
  • Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst

30/9 – 26ste zondag door het jaar (B)

1ste lezing: Numeri 11,25-29
Waarom komt u voor me op? Wie zorgt dat heel het volk profeteert?
2de lezing:Jakobus 5,1-6
Uw rijkdom is verrot.
Evangelie:Marcus 9,38-43.45.47-48
Wie niet tegen is, is voor u.
– Nederlandstalig kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper