);

Mei 2020

3/5 – 4de zondag van Pasen (A)

1ste lezing:  Handelingen 2,14a.36-41
God heeft Hem tot Heer en Christus gemaakt.
2de lezing:1 Petrus 2,20b-25
Gij zijt bekeerd tot de herder van uw zielen.
Evangelie:Johannes 10,1-10
Ik ben de deur van de schapen.
– Gregoriaans kyriale.
– Viering om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: p. Johan De Pauw

10/5 – 5de zondag van Pasen

1ste lezing:  Handelingen 6,1-7
Zij kozen zeven mannen, vol van de heilige Geest.
2de lezing:1 Petrus 2,4-9
Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap.
Evangelie:Johannes 14,1-12
Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
– Gregoriaans kyriale.
– Viering om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

14/5 – H. Matthias – apostel (feest)

1ste lezing: Handelingen 1,15-17.20-26
Het lot viel op Mattias. Hij werd toegevoegd aan de groep van de elf apostelen.
Evangelie:Johannes 15,9-17
Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u.

17/5 – 6de zondag van Pasen (A)

1ste lezing: Handelingen 8,5-8.14-17
Zij legden hun de handen op en ze ontvingen de heilige Geest.
2de lezing:1 Petrus 3,15-18
Gedood naar het vlees, werd Hij ten leven gewekt naar de geest.
Evangelie:Johannes 14,15-21
Ik zal de Vader vragen en Hij zal u een andere Helper geven.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren
– Eucharistische Aanbidding van 14.30 tot 15.30 u in de abdijkerk

21/5 – Hemelvaart van de Heer (hoogfeest) (A)

1ste lezing:  Handelingen 1,1-11
Ten aanschouwen van hen werd de Heer omhooggeheven.
2de lezing:Efesiërs 1,17-23
God zette Hem aan zijn rechterhand in de hemelen.
Evangelie:Matteüs 28,16-20
Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.
– Gregoriaans kyriale
– Gregoriaanse en Nederlandse gezangen.
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

24/5 – 7de zondag van Pasen (A)

1ste lezing:  Handelingen 1,12-14
Zij beven eensgezind volharden in het gebed.
2de lezing:1 Petrus 4,13-16
Als men u hoont om de naam van Christus zult gij zalig zijn.
Evangelie:Johannes 17,1-11a
Vader, verheerlijk uw Zoon.
– Gregoriaans kyriale.
– Viering om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: p. Jan Van Duffel

31/5 – Pinksteren (hoogfeest) (A)

1ste lezing:  Handelingen 2,1-11
Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en zij begonnen te spreken.
2de lezing:1 Korintiërs 12,3b-7.12-13
In één en dezelfde Geest zijn wij door de doop één enkel lichaam geworden.
Evangelie:Johannes 20,19-23
Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u: ontvangt de heilige Geest.
– Gregoriaans kyriale.
– Gregoriaanse en Nederlandse gezangen
– Viering om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper