);

7/5 – 4de zondag van Pasen (A)

1ste lezing:  Handelingen 2,14a.36-41
God heeft Hem tot Heer en Christus gemaakt.
2de lezing:1 Petrus 2,20b-25
Gij zijt bekeerd tot de herder van uw zielen.
Evangelie:Johannes 10,1-10
Ik ben de deur van de schapen.
– Gregoriaans kyriale.
– Viering om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren

14/5 – 5de zondag van Pasen

1ste lezing:  Handelingen 6,1-7
Zij kozen zeven mannen, vol van de heilige Geest.
2de lezing:1 Petrus 2,4-9
Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap.
Evangelie:Johannes 14,1-12
Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
– Gregoriaans kyriale.
– Viering om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

21/5 – 6de zondag van Pasen (A)

1ste lezing: Handelingen 8,5-8.14-17
Zij legden hun de handen op en ze ontvingen de heilige Geest.
2de lezing:1 Petrus 3,15-18
Gedood naar het vlees, werd Hij ten leven gewekt naar de geest.
Evangelie:Johannes 14,15-21
Ik zal de Vader vragen en Hij zal u een andere Helper geven.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Gabriël Goossens
– Eucharistische Aanbidding van 14.30 tot 15.30 u in de abdijkerk

25/5 – Hemelvaart van de Heer (hoogfeest) (A)

1ste lezing:  Handelingen 1,1-11
Ten aanschouwen van hen werd de Heer omhooggeheven.
2de lezing:Efesiërs 1,17-23
God zette Hem aan zijn rechterhand in de hemelen.
Evangelie:Matteüs 28,16-20
Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.
– Gregoriaans kyriale
– Gregoriaanse en Nederlandse gezangen.
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

28/5 – 7de zondag van Pasen (A)

1ste lezing:  Handelingen 1,12-14
Zij beven eensgezind volharden in het gebed.
2de lezing:1 Petrus 4,13-16
Als men u hoont om de naam van Christus zult gij zalig zijn.
Evangelie:Johannes 17,1-11a
Vader, verheerlijk uw Zoon.
– Gregoriaans kyriale.
– Viering om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: p. Jan Van Duffel