);

22/7 – 16de zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Jeremia 23,1-6
Ik breng de overgeblevenen schapen bijeen en stel herders over hen aan.
2de lezing:Efeziërs 2,13-18
Hij is onze Vrede, Hij die de twee werelden één heeft gemaakt.
Evangelie:Marcus 6,30-34
Zij waren als schapen zonder herder.
 • Nederlandstalig kyriale.
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren

1/7 – 13de zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Wijsheid 1,13-15; 2,23-24
Door de afgunst van de duivel kwam de duivel in de wereld
2de lezing:2 Korintiërs 8,7.9.13.15
Uw overvloed kome uw broeders ten goede
Evangelie:Marcus 5,21-43
Meisje, ik zeg u, sta op.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: supprior Gabriël Goossens

8/7 – 14de zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Ezechiël 2,2-5
Het volk is weerbarstig en zij zullen weten dat er een profeet in hun midden is.
2de lezing:2 Korintiërs 12,7-10
Ik zal roemen op mijn zwakheden, dan zal de kracht van Christus in mij wonen.
Evangelie:Marcus 6,1-6
Een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad.
 • Nederlandstalig kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst

15/7 – 15de zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Amos 7,12-15
Profeet, ga naar mij volk
2de lezing:Efeziers 1,3-14
In Hem heeft Hij ons uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld.
Evangelie:Marcus 6,7-13
Hij begon hen uit te zenden.
 • Gregoriaans kyriale.
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: p. Johan De Pauw
 • Eucharistische aanbidding van 14.30 tot 15.30 u in de abdijkerk.

29/7 – 17de zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  2 Koningen 4,42-44
Zij zullen eten overhouden
2de lezing:Efeziërs 4,1-6
Éen lichaam, één Geest, één Heer, één geloof, één doop.
Evangelie:Johannes 6,1-15
Hij liet aan de aanzittenden zoveel uitreiken als ze maar wilden.
 • Gregoriaans kyriale.
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: p. Jan Van Duffel