);

3/7 – H. Thomas (feest)

1ste lezing: Efeziërs 2,19-22
Gebouwd op het fundament van de apostelen.

Evangelie: Johannes 20,24-29
Mijn Heer en mijn God!

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 11.30 u.

4/7 – 14de zondag door het jaar (B)

1ste lezing: Ezechiël 2,2-5
Het volk is weerbarstig en zij zullen weten dat er een profeet in hun midden is.

2de lezing: 2 Korintiërs 12,7-10
Ik zal roemen op mijn zwakheden, dan zal de kracht van Christus in mij wonen.

Evangelie: Marcus 6,1-6
Een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad.

 • Nederlandstalig kyriale
 • Zonder homilie
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst

11/7 – 15de zondag door het jaar (B)

1ste lezing: Amos 7,12-15
Profeet, ga naar mij volk

2de lezing: Efeziers 1,3-14
In Hem heeft Hij ons uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld.

Evangelie: Marcus 6,7-13
Hij begon hen uit te zenden.

 • Gregoriaans kyriale
 • Met homilie
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren

18/7 – 16de zondag door het jaar (B)

1ste lezing: Jeremia 23,1-6
Ik breng de overgeblevenen schapen bijeen en stel herders over hen aan.

2de lezing: Efeziërs 2,13-18
Hij is onze Vrede, Hij die de twee werelden één heeft gemaakt.

Evangelie: Marcus 6,30-34
Zij waren als schapen zonder herder.

 • Nederlandstalig kyriale.
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst
 • Eucharistische aanbidding van 14.30 tot 15.30 u in de abdijkerk.

22/7 – H. Maria Magdalena (feest)

Eerste lezing: Hooglied 3,1-4a
Ik vond mijn zielsbeminde
of:
2 Korintiërs 5,14-17
Nu beoordelen wij Christus niet meer naar de oude maatstaven.

Evangelie: Johannes 20,1.11-18
Vrouw, waarom schreit ge? Wie zoekt ge?

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 11.30 u

25/7 – 17de zondag door het jaar (B)

1ste lezing: 2 Koningen 4,42-44
Zij zullen eten overhouden

2de lezing: Efeziërs 4,1-6
Éen lichaam, één Geest, één Heer, één geloof, één doop.

Evangelie: Johannes 6,1-15
Hij liet aan de aanzittenden zoveel uitreiken als ze maar wilden.

 • Gregoriaans kyriale
 • Met homilie
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander