);

8/7 – 14de zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Ezechiël 2,2-5
Het volk is weerbarstig en zij zullen weten dat er een profeet in hun midden is.
2de lezing:2 Korintiërs 12,7-10
Ik zal roemen op mijn zwakheden, dan zal de kracht van Christus in mij wonen.
Evangelie:Marcus 6,1-6
Een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad.
  • Nederlandstalig kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u.
  • Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst