);

4/7 – 14de zondag door het jaar (B)

1ste lezing: Ezechiël 2,2-5
Het volk is weerbarstig en zij zullen weten dat er een profeet in hun midden is.

2de lezing: 2 Korintiërs 12,7-10
Ik zal roemen op mijn zwakheden, dan zal de kracht van Christus in mij wonen.

Evangelie: Marcus 6,1-6
Een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad.

  • Nederlandstalig kyriale
  • Zonder homilie
  • Eucharistie om 10.30 u.
  • Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst