);

3/2 – 4de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  Jeremia 1,4-5.17-19
Ik heb u bestemd tot profeet voor de volken.
2de lezing:1 Korintiërs 12,31-13,13 of 13,4-13
Geloof, hoop en liefde blijven, maar de grootste is de liefde.
Evangelie:Lucas 4,21-30
Jezus wordt zoals Elia en Elisa niet tot de Joden alleen gezonden.
– Nederlandstalig kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

10/2 – 5de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  Jesaja 6,1-2a.3-8
Hier ben ik, zend mij.
2de lezing:1 Korintiërs 15,1-11 of 15,3-8.11
Zo verkondigen wij en dat hebt gij geloofd.
Evangelie:Lucas 5,1-11
Zij lieten alles achter om Hem te volgen.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren
– Eucharistische Aanbidding van 14.30 u tot 15.30 u in de abdijkerk

17/2 – 6de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  Jeremia 17,5-8
Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt;
gezegend is hij die op de Heer vertrouwt.
2de lezing:1 Korintiërs 15, 12.16-20
Als Christus niet is verrezen, is uw geloof waardeloos.
Evangelie:Lucas 6,17.20-26
Zalig de armen, wee u rijken.
– Nerderlandstalig kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: pater Johan De Pauw

24/2 – 7de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  1 Samuël 26,2.7-9.12-13.22-23
De Heer had u aan mij overgeleverd, maar ik heb de hand niet willen slaan aan zijn gezalfde.
2de lezing:1 Korintiërs 15,45-49
Zoals wij het beeld van de aardse mens hebben gedragen, zo zullen wij ook het beeld dragen van de hemelse mens.
Evangelie:Lucas 6,27-38
Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is.
– Gregoriaans kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: p. Gabriël Goossens