);

Februari 2022

13/2 – 6de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  Jeremia 17,5-8
Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt;
gezegend is hij die op de Heer vertrouwt.

2de lezing: 1 Korintiërs 15, 12.16-20
Als Christus niet is verrezen, is uw geloof waardeloos.

Evangelie: Lucas 6,17.20-26
Zalig de armen, wee u rijken.

 • Nerderlandstalig kyriale.
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren
 • Vandaag wordt er geen homilie gehouden
 • Eucharistische Aanbidding van 14.30 u tot 15.30 u in de abdijkerk

2/2 – Opdracht van de Heer (hoogfeest)

1ste lezing: Maleachi 3,1-4
De Heer die gij verwacht, treedt zijn heiligdom binnen.

2de lezing: Hebreeën 2,14-18
Hij moest in alles aan zijn broeders gelijk worden.

Evangelie: Lucas 2,22-40 of 22-32
Mijn ogen hebben uw Heil aanschouwd.

 • Gregoriaans kyriale
 • Gregoriaanse en nederlandstalige gezangen
 • Zegening van het licht en kaarsjesprocessie
 • Eucharistie om 11.30 u
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

6/2 – 5de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  Jesaja 6,1-2a.3-8
Hier ben ik, zend mij.

2de lezing: 1 Korintiërs 15,1-11 of 15,3-8.11
Zo verkondigen wij en dat hebt gij geloofd.

Evangelie: Lucas 5,1-11
Zij lieten alles achter om Hem te volgen.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander
 • Vandaag wordt er een homilie gehouden

10/2 – Z. Hugo van Fosse (feest)

1ste lezing: 
(verschillende mogelijkheden)

Evangelie:
(verschillende mogelijkheden)

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 11.30 u
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

14/2 – HH. Cyrillus en Methodius (feest)

1ste lezing:  Handelingen 13,46-49
Wij richten ons voortaan tot de heidenen.

Evangelie: Lucas 10,1-9
De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig.

 • Nederlandstalig kyriale
 • Eucharistie om 11.30 u

20/2 – 7de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  1 Samuël 26,2.7-9.12-13.22-23
De Heer had u aan mij overgeleverd, maar ik heb de hand niet willen slaan aan zijn gezalfde.

2de lezing: 1 Korintiërs 15,45-49
Zoals wij het beeld van de aardse mens hebben gedragen, zo zullen wij ook het beeld dragen van de hemelse mens.

Evangelie: Lucas 6,27-38
Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is.

 • Gregoriaans kyriale.
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander
 • Vandaag wordt er geen homilie gehouden

22/2 – Cathedra van Petrus (feest)

1ste lezing: 1 Petrus5,1-4
Oudste en getuige van het lijden van Christus.

Evangelie: Matteus 16,13-19
Gij zijt Petrus en Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 11.30 u

27/2 – 8ste zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  Jezus Sirach 22,4-7
Prijs geen mens vóórdat hij gesproken heeft.

2de lezing: 1 Korintiërs 15, 54-58
God heeft ons de overwinning door Jezus Christus

Evangelie: Lucas 6, 39-45
Waar het hart van vol is, loopt de mond van over.

 • Nederlandstalig kyriale.
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst
 • Vandaag wordt er een homilie gehouden