);

17/2 – 6de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  Jeremia 17,5-8
Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt;
gezegend is hij die op de Heer vertrouwt.
2de lezing:1 Korintiërs 15, 12.16-20
Als Christus niet is verrezen, is uw geloof waardeloos.
Evangelie:Lucas 6,17.20-26
Zalig de armen, wee u rijken.
– Nerderlandstalig kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: pater Johan De Pauw