);

Februari 2020

16/2 – 6de zondag door het jaar (A)

1ste lezing: Jezus Sirach 15,15-20
Hijheeft niemand bevolen te zondigen
2de lezing:1 Korintiërs 2,6-10
Godheeft van alle eeuwigheid de wijsheid ontworpen en bestemd voor onze verheerlijking
Evangelie:Matteüs 5,17-37
Gij hebt gehoord wat tot onze voorouders is gezegd, maar Ik zeg u.
– Nederlandstalig kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: pater Kees van Heijst

14/2 – HH. Cyrillus en Methodius (feest)

1ste lezing:  Handelingen 13,46-49
Wij richten ons voortaan tot de heidenen.
Evangelie:Lucas 10,1-9
De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig.
– Nederlandstalig kyriale
– Eucharistie om 11.30 u

9/2 – 5de zondag door het jaar (A)

1ste lezing: Jesaja 58,7-10
Uw licht zal stralen als de dageraad.
2de lezing:1 Korintiërs 2,1-5
Ik verkondigde u het getuigenis van Christus en zijn kruis
Evangelie:Matteüs 5,13-16
Gij zijt het licht der wereld
– Gregoriaans  kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: pater Ivo Cleiren
– Eucharistische Aanbidding van 14.30 u tot 15.30 u in de abdijkerk

23/2 – 7de zondag door het jaar (A)

1ste lezing: Leviticus 19,1-2.17-18
Bemin uwnaaste als uzelf
2de lezing:1 Korintiërs 3,16-23
Alles is van u, maar Gij zijt van Christus en Christus is van God
Evangelie:Matteüs 5,38-48
Bemint uw vijanden
– Gregoriaans  kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Jan Van Duffel