);

September 2023

3/9 – 22ste zondag door het jaar (A)

Eerste lezing: Jeremia 20,7-9
Het woord van de Heer brengt mij schande en smaad.

Tweede lezing: Romeinen 12,1-2
Wijdt uzelf toe als een levende offergave.

Evangelie: Matteüs 16,21-27
Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen

 • Gregoriaans kyriale.
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren
 • Vandaag wordt er geen homilie gehouden

8/9 – Geboorte van Maria (feest)

1ste lezing:  Micha 5,1-4a
De tijd waarop de moeder haar kind zal baren.
OF:
Romeinen 8,28-30
Die God te voren heeft gekend, heeft Hij ook voorbestemd.

Evangelie: Matteüs 1,1-1618-23
Het kind in haar schoot is van de heilige Geest

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 11.30 u
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

10/9 – 23ste zondag door het jaar (A)

1ste lezing: Ezechiël 33,7-9
Als gij de boosdoener niet waarschuwt, kom Ik zijn bloed van u opeisen.

2de lezing: Romeinen 13,8-10
Liefde vervult de gehele wet.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst
 • Vandaag wordt er een homilie gehouden

17/9 – 24ste zondag door het jaar (A)

1ste lezing: Jezus Sirach 27,30-28,7
Vergeef uw naaste zijn onrecht

2de lezing: Romeinen 14,7-9
Of wij leven of sterven: de Heer behoren wij toe

Evangelie: Matteüs 18,21-35
Vergeef niet tot zevenmaal toe, maar tot  zeventig maal zevenmaal.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander
 • Vandaag wordt er geen homilie gehouden
 • Eucharistische Aanbidding van 14.30 tot 15.30 u in de abdijkerk

24/9 – 25ste zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  Jesaja 55,6-9
Uw gedachten zijn niet mijn gedachten.

2de lezing: Filippenzen 1,20c-24.27a
Voor mij is het leven Christus.

Evangelie: Matteüs 20,1-16a
Zijt gij kwaad, omdat Ik goed ben?

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander
 • Vandaag wordt er een homilie gehouden

29/9 – HH. Aartsengelen (feest)

1ste lezing: Daniël 7,9-10.13-14
Duizendmaal duizenden dienden Hem.
Of:
Apokalyps 12,7-12a
Michaël en zijn engelen moesten oorlogen tegen de Draak.

Evangelie: Johannes 1,47-51
Gij zult de hemel open zien en de engelen Gods zien opstijgen en neerdalen.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 11.30 u
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander