);

3/10 – 27ste zondag door het jaar (B)

Eerste lezing: Genesis 2,18-24
En zij zullen volkomen één worden.

Tweede lezing: Hebreeën 2,9-11
Hij die heiligt en zij die geheiligd worden hebben een en dezelfde oorsprong.

Evangelie: Marcus 10,2-16
Wat God heeft verbonden mag een mens niet scheiden.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Eucharistie zonder homilie
 • Hoofdcelebrant: pater Ivo Cleiren

10/10 – 28ste zondag door het jaar (B)

Eerste lezing: Wijsheid 7,7-11
In vergelijking met wijsheid beschouwde ik rijkdom als niets.

Tweede lezing: Hebreeën 4,12-13
Het woord van God ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens.

Evangelie: Marcus 10,17-30
Ga verkopen wat ge bezit, en volg Mij. – Nederlandstalig kyriale.

 • Eucharistie om 10.30 u
 • Eucharistie met homilie
 • Hoofdcelebrant: pater Kees van Heijst

17/10 – 29ste zondag door het jaar (B)

Eerste lezing: Jesaja 53,10-11
Hij gaf zijn leven als zoenoffer maar Hij zal een nageslacht zien.

Tweede lezing: Hebreeeën 4,14-16
Laten wij vrijmoedig naderen tot de troon van genade.

Evangelie: Marcus 10,35-45
De Mensenzoon is gekomen om zijn leven te geven als losprijs voor velen. –

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Eucharistie zonder homilie
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

24/10 – 30ste zondag door het jaar (B)

Eerste lezing: Jeremia 31,7-9
Blinden en lammen haal ik terug vol medelijden.

Tweede lezing: Hebreeën 5,1-6
Gij zijt priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisédek.

Evangelie: Marcus 10,46-52
Rabboeni, maak dat ik zien kan.

 • Nederlandstalig kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Eucharistie zonder homilie
 • Hoofdcelebrant: pater Ivo Cleiren
 • Eucharistische Aanbidding van 14.30 tot 15.30 u in de abdijkerk gevolgd door Lofprijzing

31/10 – 31ste zondag door het jaar (B)

Eerste lezing: Deuteronomium 6,2-6
Luister Israël, gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart

Tweede lezing: Hebreeën 7,23-28
Christus’ priesterschap is onvergankelijk omdat Hij in eeuwigheid leeft

Evangelie: Marcus 12,28b-34
Dit is het eerste gebod. Het tweede is er aan gelijk.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Eucharistie met homilie
 • Hoofdcelebrant: pater Kees van Heijst