);

7/10 – 27ste zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Genesis 2,18-24
En zij zullen volkomen één worden.
2de lezing:Hebreeën 2,9-11
Hij die heiligt en zij die geheiligd worden hebben een en dezelfde oorsprong.
Evangelie:Marcus 10,2-16
Wat God heeft verbonden mag een mens niet scheiden.
– Gregoriaans kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: pater Ivo Cleiren

14/10 – 28ste zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Wijsheid 7,7-11
In vergelijking met wijsheid beschouwde ik rijkdom als niets.
2de lezing:Hebreeën 4,12-13
Het woord van God ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens.
Evangelie:Marcus 10,17-30
Ga verkopen wat ge bezit, en volg Mij.
– Nederlandstalig kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: pater Gabriël Goossens
– Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk van 14.30 tot 15.30 u

21/10 – 29ste zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Jesaja 53,10-11
Hij gaf zijn leven als zoenoffer maar Hij zal een nageslacht zien.
2de lezing:Hebreeeën 4,14-16
Laten wij vrijmoedig naderen tot de troon van genade.
Evangelie:Marcus 10,35-45
De Mensenzoon is gekomen om zijn leven te geven als losprijs voor velen.
– Gregoriaans kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: pater Johan De Pauw

28/10 – 30ste zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Jeremia 31,7-9
Blinden en lammen haal ik terug vol medelijden.
2de lezing:Hebreeën 5,1-6
Gij zijt priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisédek.
Evangelie:Marcus 10,46-52
Rabboeni, maak dat ik zien kan.
– Nederlandstalig kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: pater Jan Van Duffel