);

Oktober 2020

1/10 – 26ste zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  Ezechiël 18,25-28
Als de boosdoener zich van zijn boze daden afkeert, zal hij in leven blijven.
2de lezing:Filippenzen 2,1-11
Die gezindheid moet onder u heersen welke Chritus Jezus bezielde.
Evangelie:Matteüs 21,28-32
Hij kreeg spijt en ging toch. Tollenaars en ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen.
– Nederlandstalig kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst

8/10 – 27ste zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  Jesaja 5,1-7
De wijngaard van de Heer der hemelse machten is het huis Isaraël.
2de lezing:Filippenzen 4,6-9
De God van de vrede zal met u zijn.
Evangelie:Matteüs 21,33-43
Hij zal zijn wijngaard aan een andere wijnbouwer verpachten.
– Gregoriaans kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

15/10 – 28ste zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  Jesaja 25,6-10a
De Heer zal een maaltijd aanrichten, en de tranen wissen van alle aangezichten.
2de lezing:Filippenzen 4,12-14.19-20
Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft.
Evangelie:Matteüs 22,1-14
Nodigt tot de bruiloft wie ge maar vindt.
– Nederlandstalig kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Jan Van Duffel

22/10 – 29ste zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  Jesaja 45,1.4-6
Ik heb Cyrus bij zijn rechterhand genomen om de volkeren voor hem neer te werpen.
2de lezing:1 Tessalonicenzen 1,1-5b
Wij gedenken uw geloof, uw liefde en hoop.
Evangelie:Matteüs 22,15-21
Geeft aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt.
– Gregoriaans kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst
– Eucharistische Aanbidding van 14.30 tot 15.30 u in de abdijkerk

29/10 – 30ste zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  Exodus 22,20-26
Als gij weduwen en wezen onrecht aandoet, zal mijn toorn tegen u losbarsten.
2de lezing:1 Tessalonicenzen 1,5c-10
Gij hebt u van de afgoden bekeerd om God te dienen en zijn Zoon uit de hemel te verwachten.
Evangelie:Matteüs 22,34-40
Gij zult de Heer uw God beminnen en uw naaste als uzelf.
– Nederlandstalig kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Gabriël Goossens