);

Oktober 2023

1/10 – 26ste zondag door het jaar (A)

1ste lezing: Ezechiël 18,25-28
Als de boosdoener zich van zijn boze daden afkeert, zal hij in leven blijven.

2de lezing: Filippenzen 2,1-11
Die gezindheid moet onder u heersen welke Christus Jezus bezielde.

Evangelie: Matteüs 21,28-32
Hij kreeg spijt en ging toch. Tollenaars en ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen.

 • Nederlandstalig kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst
 • Vandaag wordt er geen homilie gehouden

8/10 – 27ste zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  Jesaja 5,1-7
De wijngaard van de Heer der hemelse machten is het huis Israël.

2de lezing: Filippenzen 4,6-9
De God van de vrede zal met u zijn.

Evangelie: Matteüs 21,33-43
Hij zal zijn wijngaard aan een andere wijnbouwer verpachten.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: pater Ivo Cleiren
 • Vandaag wordt er een homilie gehouden

15/10 – 28ste zondag door het jaar (A)

1ste lezing: Jesaja 25,6-10a
De Heer zal een maaltijd aanrichten, en de tranen wissen van alle aangezichten.

2de lezing: Filippenzen 4,12-14.19-20
Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft.

Evangelie: Matteüs 22,1-14
Nodigt tot de bruiloft wie ge maar vindt.

 • Nederlandstalig kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: pater Kees van Heijst
 • Vandaag wordt er geen homilie gehouden
 • Eucharistische Aanbidding van 14.30 tot 15.30 in de abdijkerk

18/10 – H. Lucas (feest)

Eerste lezing: 2 Timoteus 4,9-17a
Alleen Lucas is bij me.

Evangelie: Lucas 10,1-9
De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 11.30 u

22/10 – 29ste zondag door het jaar (A)

1ste lezing: Jesaja 45,1.4-6
Ik heb Cyrus bij zijn rechterhand genomen om de volkeren voor hem neer te werpen.

2de lezing: 1 Tessalonicenzen 1,1-5b
Wij gedenken uw geloof, uw liefde en hoop.

Evangelie: Matteüs 22,15-21
Geeft aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

28/10 – HH. Simon en Judas (feest)

Eerste lezing: Efesiërs 2,19-22
Gij zijt gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten.

Evangelie: Lucas 6,12-16
Jezus koos twaalf leerlingen, aan wie Hij tevens de naam van apostel gaf.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 11.30 u

29/10 – 30ste zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  Exodus 22,20-26
Als gij weduwen en wezen onrecht aandoet, zal mijn toorn tegen u losbarsten.

2de lezing: 1 Tessalonicenzen 1,5c-10
Gij hebt u van de afgoden bekeerd om God te dienen en zijn Zoon uit de hemel te verwachten.

Evangelie: Matteüs 22,34-40
Gij zult de Heer uw God beminnen en uw naaste als uzelf.

 • Nederlandstalig kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: pater Kees van Heijst