1/11 – Allerheiligen

1ste lezing:  Openbaring van Johannes 7,2-4.9-14
Ik zag een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen.
2de lezing:Eerste brief van Johannes 3,1-3
We zullen God zien zoals Hij is.
Evangelie:Matteüs 5,1-12a
Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.
 • Gregoriaans kyriale
 • Gregoriaanse en nederlandstalige gezangen
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

2/11 – Allerzielen

1ste lezing:  Variabel
Evangelie:Variabel
 • Gregoriaans kyriale
 • Gregoriaanse en Nederlandstalige gezangen
 • Eucharistie om 11.30 u.
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

4/11 – 31ste zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Deuteronomium 6,2-6
Luister Israël, gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart
2de lezing:Hebreeën 7,23-28
Christus’ priesterschap is onvergankelijk omdat Hij in eeuwigheid leeft
Evangelie:Marcus 12,28b-34
Dit is het eerste gebod. Het tweede is er aan gelijk.
– Gregoriaans kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: pater Kees van Heijst

9/11 – Kerkwijding van Sint-Jan in Lateranen (Feest)

1ste lezing: Exodus 47,1-2.8-9.12
Ik zag het water uit de tempel stromen.
2de lezing:1 Korintiërs 3,9b-11.16-17
Gij zijt de tempel van God.
Evangelie:Johannes 2,13-22
Hij sprak over de tempel van zijn lichaam.
 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 11.30 u.
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

11/11 – 32ste zondag door het jaar (B) + Bedevaartsdag Sint Siardus

1ste lezing:  1 Koningen 17,10-16
Van een handvol meel maakte de weduwe een broodje en bracht het aan Elia.
2de lezing:Hebreeën 9,24-28
Christus is eenmaal geofferd om de zonden van velen te delgen.
Evangelie:Marcus 12,38-44
Deze arme weduwe heeft het meest geofferd.
– Nederlandstalig kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: Abt Jeroen De Cuyper
– Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk van 14.30 tot 15.30 u

13/11 – Alle heiligen van de norbertijnenorde (feest)

1ste lezing: 2 Korintiërs 6,4-10
Zorg dat ge Gods genade niet tevergeefs ontvangt.
Evangelie:Matteüs 19,16-21
Alles prijsgegeven om de Heer te volgen.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 11.30 u.
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

14/11 – H. Siardus, abt (feest)

1ste lezing: 2 Korintiërs 9,6-11a
God houdt van een blijmoedige gever.
Evangelie:Lucas 12,32-34
Verwerft een onuitputtelijke schat in de hemel.
 • Gregoriaans kyriale.
 • Eucharistie om 11.30 u.
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

18/11 – 33ste zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Daniël 12,1-3
In die tijd zal uw volk worden gered.
2de lezing:Hebreeën 10,11-14.18
Door één offer heeft Hij hen die zich laten heiligen tot volmaaktheid gebracht.
Evangelie:Marcus 13,24-32
Hij zal zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken.
– Gregoriaans kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: pater Ivo Cleiren

25/11 – 34ste zondag door het jaar (B) + Christus Koning (hoogfeest)

1ste lezing:  Daniël 7,13-14
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij.
2de lezing:Apokalyps 1,5-8
De vorst van de koningen der aarde heeft ons gemaakt tot een koninkrijk van priesters voor God.
Evangelie:Johannes 18,33b-37
Gij zegt dat Ik koning ben.
– Gregoriaans kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

30/11 – H. Andreas, apostel (feest)

1ste lezing: Romeinen 10,9-18
Het geloof ontstaat door de prediking, en de prediking geschiedt in opdracht van Christus.
Evangelie:Matteüs 4,18-22
Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.
– Gregoriaans kyriale.
– Eucharistie om 11.30 u.