);

29/11 – 1ste zondag van de advent (B)

1ste lezing: Jesaja 63,16b-17.19b;64.3b-7
Scheur toch de tempel open en daal af.

2de lezing: 1 Korintiërs 1,3-9
Vol verwachting zien wij uit naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus.

Evangelie: Marcus 13,33-37
Weest waakzaam, want gij weet niet wanneer de Heer komt.

  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u
  • Hoofdcelebrant: p. Jan Van Duffel

4/11 – 31ste zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Deuteronomium 6,2-6
Luister Israël, gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart
2de lezing:Hebreeën 7,23-28
Christus’ priesterschap is onvergankelijk omdat Hij in eeuwigheid leeft
Evangelie:Marcus 12,28b-34
Dit is het eerste gebod. Het tweede is er aan gelijk.
– Gregoriaans kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: pater Kees van Heijst

11/11 – 32ste zondag door het jaar (B) + Bedevaartsdag Sint Siardus

1ste lezing:  1 Koningen 17,10-16
Van een handvol meel maakte de weduwe een broodje en bracht het aan Elia.
2de lezing:Hebreeën 9,24-28
Christus is eenmaal geofferd om de zonden van velen te delgen.
Evangelie:Marcus 12,38-44
Deze arme weduwe heeft het meest geofferd.
– Nederlandstalig kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: Abt Jeroen De Cuyper
– Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk van 14.30 tot 15.30 u

18/11 – 33ste zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Daniël 12,1-3
In die tijd zal uw volk worden gered.
2de lezing:Hebreeën 10,11-14.18
Door één offer heeft Hij hen die zich laten heiligen tot volmaaktheid gebracht.
Evangelie:Marcus 13,24-32
Hij zal zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken.
– Gregoriaans kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: pater Ivo Cleiren

25/11 – 34ste zondag door het jaar (B) + Christus Koning (hoogfeest)

1ste lezing:  Daniël 7,13-14
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij.
2de lezing:Apokalyps 1,5-8
De vorst van de koningen der aarde heeft ons gemaakt tot een koninkrijk van priesters voor God.
Evangelie:Johannes 18,33b-37
Gij zegt dat Ik koning ben.
– Gregoriaans kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander