);

Mei 2018

6/5 – 6de zondag van Pasen (B)

1ste lezing: Handelingen 10,25-26.34-35.44-48
Ook over de heidenen is de gave van de heilige Geest uitgestort
2de lezing:1 Johannes 4,7-10
God is liefde
Evangelie:Johannes 15,9-17
Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.
 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: pater Kees van Heijst

10/5 – Hemelvaart van de Heer (hoogfeest) (B)

1ste lezing:  Handelingen 1,1-11
Ten aanschouwen van hen werd de Heer omhooggeheven.
2de lezing:Efesiërs 1,17-23
God zette Hem aan zijn rechterhand in de hemelen.
Evangelie:Marcus 16,15-20
Hij werd ten hemel opgenomen en Hij zit aan de rechterhand van God
– Gregoriaans kyriale
– Gregoriaanse en Nederlandse gezangen.
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

13/5 – 7de zondag van Pasen (B)

1ste lezing:  Handelingen 1,15-17.20a.20c-26
Één van hen moet met ons getuige worden van zijn verrijzenis
2de lezing:1 Johannes 4,11-16
Wie in de liefde woont, woont in God en God is in hem.
Evangelie:Johannes 17,11b-19
Dat zij één mogen zijn
 • Gregoriaans kyriale.
 • Viering om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: pater Johan De Pauw
 • Eucharistische Aanbidding van 14.30 tot 15.30 u in de abdijkerk

20/5 – Pinksteren (hoogfeest) (B)

1ste lezing: Handelingen 2,1-11
Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en zij begonnen te spreken.
2de lezing:1 Korintiërs 12,3b-7.12-13
In één en dezelfde Geest zijn wij door de doop één enkel lichaam geworden.
Evangelie:Johannes 20,19-23
Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u: ontvangt de heilige Geest.
 • Gregoriaans kyriale.
 • Gregoriaanse en Nederlandse gezangen
 • Viering om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

27/5 – H. Drie-eenheid (hoogfeest) (B)

1ste lezing:  Deuteronomium 4,32-34.39-40
De Heer is God in de hemel daarboven en op de aarde beneden; er is geen ander.
2de lezing:Romeinen 8,14-17
Gij hebt de geest van het kindschap ontvangen die ons doet roepen: “Abba Vader!”.
Evangelie:Matteüs 28,16-20
Doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

2/5 – 5de zondag van Pasen (B)

1ste lezing:  Handelingen 4,8-12
Bij niemand anders is redding te vinden.

2de lezing: 1 Johannes 3,1-2
Wij zullen God zien zoals Hij is.

Evangelie: Johannes 10,11-18
De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander
 • De zondag wordt er een homilie gehouden