);

31/3 – Stille Zaterdag (Paaswake) (B)

Paaswake
1ste lezing:  Genesis 1,1-2,2
Het scheppingsverhaal.
2de lezing:Exodus 14,15-15,1
De Israëlieten gingen over de droge zeebodem de zee door.
3de lezing:Ezechiël 36,16-17a.18-28
Ik zal zuiver water over u sprenkelen en Ik zal u een nieuw hart geven.
4de lezing:Romeinen 6,3-11
Christus, eenmaal van de dood verrezen sterft niet meer.
Evangelie:Marcus 16,1-8
Jezus van Nazaret die gekruisigd is, is verrezen.
– Nederlandse gezangen
– Paasvigilie om 21.00 u.
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

 

4/3 – 3de zondag van de veertigdagentijd (B)

1ste lezing:  Exodus 20,1-17
De wet door Mozes gegeven.
2de lezing:1 Korintiërs 1,22-25
Wij verkondigen een gekruisigde Christus.
Evangelie:Johannes 2,13-25
Breekt deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: suppruir Gabriël Goossens

11/3 – 4de zondag van de veertigdagentijd (B)

Vierde Zondag in de Veertigdagentijd (B-cyclus)
1ste lezing:  2 Kronieken 36,14-16319-23
De toorn en het medelijden van de Heer worden duidelijk door de ballingschap en de bevrijding van het volk.
2de lezing:Efeziërs 2,4-10
Hoewel wij dood waren door onze zonden danken wij aan zijn genade onze redding.
Evangelie:Johannes 3,14-21
God heeft zijn Zoon gezonden opdat de wereLd door Hem zou worden gered.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: pater Kees van Heijst
– Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk van 14.30 tot 15.30 u.

18/3 – 5de zondag van de veertigdagentijd (B)

Vijfde Zondag in de Veertigdagentijd
1ste lezing: Jeremia 31,31-34
Een  nieuw verbond tussen Jahwe en Israël.
2de lezing:Hebreeën 5,7-9
Gods Zoon heeft gehoorzaamheid geleerd in de school van het lijden
Evangelie:Johannes 12,20-33
Het uur is gekomen dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt.
– Gregoriaans kyriale.
– Viering om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: pater Jan Van Duffel

25/3 – Palm- of Passiezondag (B)

Evangelie:
(Palmwijding)
Marcus 11,1-10
Hossanna; gezegend de Komende in de naam des Heren
1ste lezing:  Jesaja 50,4-7
Mijn gezicht heb ik niet afgewend van wie Mij smaadden maar Ik weet dat Ik niet te schande zal worden.
2de lezing:Filippenzen 2,6-11
Christus heeft zich vernederd, daarom heeft God Hem hoog verheven.
Evangelie:Marcus 14,1-14,47
Het lijden van onze Heer Jezus Christus.
  • Gregoriaans kyriale.
  • Gregoriaanse en Nederlandse gezangen
  • Eucharistie om 10.30 u met palmwijding en- processie vanuit de Tiendschuur op het voorplein van de abdij