);

Maart 2020

1/3 – 1ste zondag in de veertigdagentijd (A)

1ste lezing:  Genesis 2,7-9:3,1-7
Schepping van het eerste mensenpaar en zondeval.
2de lezing:Romeinen 5,12-19
Waar de dood begon te heersen, kwam de gave der gerechtigheid tot overvloed.
Evangelie:Matteüs 4,1-11
Jezus vast gedurende 40 dagen en wordt bekoord.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Johan De Pauw

8/3 – 2de zondag in de veertigdagentijd (A)

1ste lezing:  Genesis 12,1-4a
De roeping van Abraham, de vader van het volk van God.
2de lezing:2 Timóteüs 1,8b-10
God roept ons en geeft ons licht.
Evangelie:Matteüs 17,1-9
Zijn gelaat begon te stralen als de zon.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

15/3 – 3de zondag in de veertigdagentijd (A)

1ste lezing: Exodus 17,3-7
Geef ons water om te drinken.
2de lezing:Romeinen 5,1-2.5-8
De liefde is in ons uitgestort door de heilige Geest, die ons werd geschonken.
Evangelie:Johannes 4,5-42
Een waterbron die opborrelt tot eeuwig leven.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren
– Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk van 14.30 u tot 15.30 u

22/3 – 4de zondag in de veertigdagentijd (A)

1ste lezing:  1 Samuël 16,1b,6-7.10-13a
David wordt gezalfd tot koning over Israël.
2de lezing:Efeziërs 5,8-14
Sta op uit de dood en Christus’ licht zal over u stralen.
Evangelie:Johannes 9,1-41
Hij ging, waste zich en kwam ziende terug.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Jan Van Duffel

29/3 – 5de zondag in de veertigdagentijd (A)

1ste lezing:  Ezechiël 37,12-14
Ik zal mijn geest over u uitstorten en gij zult leven.
2de lezing:Romeinen 8,8-11
De Geest van Hem, die Jezus van de doden heeft opgewekt, woont in u.
Evangelie:Johannes 11,1-45
Ik ben de verrijzenis en het leven.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst