);

Maart 2017

31/3 – Stille Zaterdag (Paaswake) (A)

Paaswake
1ste lezing:  Genesis 1,1-2,2
Het scheppingsverhaal.
2de lezing:Exodus 14,15-15,1
De Israëlieten gingen over de droge zeebodem de zee door.
3de lezing:Ezechiël 36,16-17a.18-28
Ik zal zuiver water over u sprenkelen en Ik zal u een nieuw hart geven.
4de lezing:Romeinen 6,3-11
Christus, eenmaal van de dood verrezen sterft niet meer.
Evangelie:Matteüs 28,1-10
Waarom zoekt Gij de levende onder de doden?
– Nederlandse gezangen
– Paasvigilie om 21.00 u.
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

5/3 – 1ste zondag in de veertigdagentijd (A)

1ste lezing:  Genesis 2,7-9:3,1-7
Schepping van het eerste mensenpaar en zondeval.
2de lezing:Romeinen 5,12-19
Waar de dood begon te heersen, kwam de gave der gerechtigheid tot overvloed.
Evangelie:Matteüs 4,1-11
Jezus vast gedurende 40 dagen en wordt bekoord.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst

12/3 – 2de zondag in de veertigdagentijd (A)

1ste lezing:  Genesis 12,1-4a
De roeping van Abraham, de vader van het volk van God.
2de lezing:2 Timóteüs 1,8b-10
God roept ons en geeft ons licht.
Evangelie:Matteüs 17,1-9
Zijn gelaat begon te stralen als de zon.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Jan Van Duffel

19/3 – 3de zondag in de veertigdagentijd (A)

1ste lezing: Exodus 17,3-7
Geef ons water om te drinken.
2de lezing:Romeinen 5,1-2.5-8
De liefde is in ons uitgestort door de heilige Geest, die ons werd geschonken.
Evangelie:Johannes 4,5-42
Een waterbron die opborrelt tot eeuwig leven.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren
– Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk van 14.30 u tot 15.30 u

26/3 – 4de zondag in de veertigdagentijd (A)

1ste lezing:  1 Samuël 16,1b,6-7.10-13a
David wordt gezalfd tot koning over Israël.
2de lezing:Efeziërs 5,8-14
Sta op uit de dood en Christus’ licht zal over u stralen.
Evangelie:Johannes 9,1-41
Hij ging, waste zich en kwam ziende terug.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. prior Kris De Brabander