);

Januari 2018

10/1 – Doopsel van de Heer (feest) (B)

1ste lezing: Jesaja 42,1-4.6-7
Dit is mijn dienaar in wie Ik welbehagen schep.

2de lezing: Handelingen 10,34-38
De Heer heeft Hem gezalfd met de heilige Geest.

Evangelie: Marcus 1,7-11
Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 11.30 u
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander
 • Deze zondag wordt er geen homilie gehouden

17/1 – 2de zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  1 Samuël 3,3b-10.19
Spreek, Heer, uw dienaar luistert

2de lezing: 1 Korintiërs 6,13c-15a; 17-20
Uw lichamen zijn ledematen van Christus

Evangelie: Johannes 1,35-42
Zij zagen waar Hij zich ophield en bleven bij Hem.

 • Nederlandstalig kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren
 • Deze zondag wordt er geen homilie gehouden.

24/1 – 3de zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Jona 3,1-5.10
De Ninivieten bekeerden zich van hun slecht gedrag

2de lezing: 1 Korintiërs 7,29-31
De wereld die wij zien gaat voorbij

Evangelie: Mc 1,14-20
Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst
 • Deze zondag wordt er een homilie gehouden

31/1 – 4de zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Deuteronomium 18,15-20
Ik zal een profeet doen opstaan.

2de lezing: 1 Korintiërs 7,32-35
Onverdeelde toewijding aan de Heer.

Evangelie: Marcus 1,21-28
Hij onderwees hen met gezag.

 • Nederlandstalig kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander
 • Deze zondag wordt er geen homilie gehouden