);

Januari 2018

1/1 – H. Moeder Gods (hoogfeest)

1ste lezing:  Numeri 6,22-27
Zij zullen mijn naam over de Israëlieten uitspreken, en Ik zal hen zegenen.

2de lezing: Galaten 4,4-7
God zond zijn eigen Zoon, geboren uit een vrouw.

Evangelie: Lucas 2,16-21
Zij vonden Maria, Jozef en het Kind …En na acht dagen ontving Hij de naam Jezus.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

3/1 – Openbaring des Heren (hoogfeest)

1ste lezing:  Jesaja 60,1-6
De glorie van de Heer is over u opgegaan.

2de lezing: Efesiërs 3,2-3a.5-6
Thans is geopenbaard dat de heidenen mede-erfgenamen zijn van de gelofte.

Evangelie: Matteus 2,1-12
Wij komen uit het Oosten om de koning hulde te brengen.

 • Gregoriaanse gezangen
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper
 • Deze zondag wordt er een homilie gehouden
 • Eucharistische Aanbidding van 14.30 u tot 15.30 u in de abdijkerk

10/1 – Doopsel van de Heer (feest) (B)

1ste lezing: Jesaja 42,1-4.6-7
Dit is mijn dienaar in wie Ik welbehagen schep.

2de lezing: Handelingen 10,34-38
De Heer heeft Hem gezalfd met de heilige Geest.

Evangelie: Marcus 1,7-11
Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 11.30 u
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander
 • Deze zondag wordt er geen homilie gehouden

17/1 – 2de zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  1 Samuël 3,3b-10.19
Spreek, Heer, uw dienaar luistert

2de lezing: 1 Korintiërs 6,13c-15a; 17-20
Uw lichamen zijn ledematen van Christus

Evangelie: Johannes 1,35-42
Zij zagen waar Hij zich ophield en bleven bij Hem.

 • Nederlandstalig kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren
 • Deze zondag wordt er geen homilie gehouden.

24/1 – 3de zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Jona 3,1-5.10
De Ninivieten bekeerden zich van hun slecht gedrag

2de lezing: 1 Korintiërs 7,29-31
De wereld die wij zien gaat voorbij

Evangelie: Mc 1,14-20
Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst
 • Deze zondag wordt er een homilie gehouden

25/1 – Bekering van de H. Apostel Paulus (feest)

1ste lezing: Handelingen 22,3-16
Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de naam Jezus.
Of:
Handelingen 9,1-11
Heer, wat wilt ge dat ik doe?

Evangelie: Marcus 16,15-18
Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het Evangelie.

 • Gregoriaans introitus en kyriale
 • Eucharistie om  11.30 u

31/1 – 4de zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Deuteronomium 18,15-20
Ik zal een profeet doen opstaan.

2de lezing: 1 Korintiërs 7,32-35
Onverdeelde toewijding aan de Heer.

Evangelie: Marcus 1,21-28
Hij onderwees hen met gezag.

 • Nederlandstalig kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander
 • Deze zondag wordt er geen homilie gehouden