Januari 2018

8/1 – Doopsel van de Heer (feest) (B)

1ste lezing:  Jesaja 42,1-4.6-7
Dit is mijn dienaar in wie Ik welbehagen schep.
OF: Handelingen 10,34-38
De Heer heeft Hem gezalfd met de heilige Geest.
Evangelie:Marcus 1,7-11
Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 11.30 u
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

14/1 – 2de zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  1 Samuël 3,3b-10.19
Spreek, Heer, uw dienaar luistert
2de lezing:1 Korintiërs 6,13c-15a; 17-20
Uw lichamen zijn ledematen van Christus
Evangelie:Johannes 1,35-42
Zij zagen waar Hij zich ophield en bleven bij Hem.
– Nederlandstalig kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst

21/1 – 3de zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Jona 3,1-5.10
De Ninivieten bekeerden zich van hun slecht gedrag
2de lezing:1 Korintiërs 7,29-31
De wereld die wij zien gaat voorbij
Evangelie:Mc 1,14-20
Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren

28/1 – 4de zondag door het jaar (B)

1ste lezing: Deuteronomium 18,15-20
Ik zal een profeet doen opstaan.
2de lezing:1 Korintiërs 7,32-35
Onverdeelde toewijding aan de Heer.
Evangelie:Marcus 1,21-28
Hij onderwees hen met gezag.
– Nederlandstalig kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: supprior Gabriël Goossens