);

Februari 2018

4/2 – 5de zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Job 7,1-4.3-7
Nachtenlang lig ik te tobben
2de lezing:1 Korintiërs 9,16-19.22-23
Wee mij als ik het Evangelie niet verkondig!
Evangelie:Marcus 1,29-39
Velen die aan allerhande ziekten leden, genas Hij.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

11/2 – 6de zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Leviticus 13,1-2.45-46
Wie huidziekte heeft moet apart wonen en buiten het kamp blijven.
2de lezing:1 Korintiërs 10,31-11,1
Weest mijn navolgers zoals ik dat ben van Christus.
Evangelie:Marcus 1,40-45
De melaatsheid verdween en hij was gereinigd.
– Nederlands kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Johan De Brabander
– Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk van 14.30 tot 15.30 u.

18/2 – 1ste zondag van de veertigdagentijd (B)

1ste lezing:  Genesis 2,7-9:3,1-7
Schepping van het eerste mensenpaar en zondeval.
2de lezing:Romeinen 5,12-19
Waar de dood begon te heersen, kwam de gave der gerechtigheid tot overvloed.
Evangelie:Matteüs 4,1-11
Jezus vast gedurende 40 dagen en wordt bekoord.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst

25/2 – 2de zondag van de veertigdagentijd (B)

1ste lezing:  Genesis 12,1-4a
De roeping van Abraham, de vader van het volk van God.
2de lezing:2 Timóteüs 1,8b-10
God roept ons en geeft ons licht.
Evangelie:Matteüs 17,1-9
Zijn gelaat begon te stralen als de zon.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Jan Van Duffel