);

Februari 2018

2/2 – Opdracht van de Heer (hoogfeest)

1ste lezing: Maleachi 3,1-4
De Heer die gij verwacht, treedt zijn heiligdom binnen.

2de lezing: Hebreeën 2,14-18
Hij moest in alles aan zijn broeders gelijk worden.

Evangelie: Lucas 2,22-40 of 22-32
Mijn ogen hebben uw Heil aanschouwd.

 • Gregoriaans kyriale
 • Gregoriaanse en nederlandstalige gezangen
 • Zegening van het licht en kaarsjesprocessie
 • Eucharistie om 11.30 u
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

7/2 – 5de zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Job 7,1-4.3-7
Nachtenlang lig ik te tobben

2de lezing: 1 Korintiërs 9,16-19.22-23
Wee mij als ik het Evangelie niet verkondig!

Evangelie: Marcus 1,29-39
Velen die aan allerhande ziekten leden, genas Hij.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren
 • Deze zondag wordt er een homilie gehouden
 • Eucharistische Aanbidding van 14.30 tot 15.30 u in de abdijkerk

10/2 – Z. Hugo van Fosse (feest)

1ste lezing: 
(verschillende mogelijkheden)

Evangelie:
(verschillende mogelijkheden)

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 11.30 u
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

14/2 – 6de zondag door het jaar (B)

1ste lezing: Leviticus 13,1-2.45-46
Wie huidziekte heeft moet apart wonen en buiten het kamp blijven.

2de lezing: 1 Korintiërs 10,31-11,1
Weest mijn navolgers zoals ik dat ben van Christus.

Evangelie: Marcus 1,40-45
De melaatsheid verdween en hij was gereinigd.

 • Nederlands kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst
 • Deze zondag wordt er geen homilie gehouden

17/2 – Aswoensdag

1ste lezing: Joël 2,12-18
Scheurt uw hart, niet uw kleren.

2de lezing: 2 Korintiërs 5,20-6,2
Laat u met God verzoenen, want nu is het de gunstige tijd.

Evangelie: Matteus 6,1-6.16-18
Uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

 • Eucharistie om 11.30 u met oplegging van het assekruisje
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

21/2 – 1ste zondag van de veertigdagentijd (B)

1ste lezing: Genesis 2,7-9:3,1-7
Schepping van het eerste mensenpaar en zondeval.

2de lezing: Romeinen 5,12-19
Waar de dood begon te heersen, kwam de gave der gerechtigheid tot overvloed.

Evangelie: Matteüs 4,1-11
Jezus vast gedurende 40 dagen en wordt bekoord.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander
 • Deze zondag wordt er een homilie gehouden

22/2 – Cathedra van Petrus (feest)

1ste lezing: 1 Petrus5,1-4
Oudste en getuige van het lijden van Christus.

Evangelie: Matteus 16,13-19
Gij zijt Petrus en Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 11.30 u

28/2 – 2de zondag van de veertigdagentijd (B)

1ste lezing:  Genesis 12,1-4a
De roeping van Abraham, de vader van het volk van God.

2de lezing: 2 Timóteüs 1,8b-10
God roept ons en geeft ons licht.

Evangelie: Matteüs 17,1-9
Zijn gelaat begon te stralen als de zon.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren
 • Deze zondag wordt er geen homilie gehouden