);

Februari 2020

2/2 – Opdracht van de Heer (hoogfeest)

1ste lezing: Maleachi 3,1-4
De Heer die gij verwacht, treedt zijn heiligdom binnen.

2de lezing: Hebreeën 2,14-18
Hij moest in alles aan zijn broeders gelijk worden.

Evangelie: Lucas 2,22-40 of 22-32
Mijn ogen hebben uw Heil aanschouwd.

  • Gregoriaans kyriale
  • Gregoriaanse en nederlandstalige gezangen
  • Zegening van het licht en kaarsjesprocessie
  • Eucharistie om 11.30 u
  • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

5/2 – 5de zondag door het jaar (A)

1ste lezing: Jesaja 58,7-10
Uw licht zal stralen als de dageraad.

2de lezing: 1 Korintiërs 2,1-5
Ik verkondigde u het getuigenis van Christus en zijn kruis

Evangelie: Matteüs 5,13-16
Gij zijt het licht der wereld

  • Gregoriaans  kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u
  • Hoofdcelebrant: pater Ivo Cleiren
  • Deze zondag wordt er een homilie gehouden

10/2 – Z. Hugo van Fosse (feest)

1ste lezing: 
(verschillende mogelijkheden)

Evangelie:
(verschillende mogelijkheden)

  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 11.30 u
  • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

12/2 – 6de zondag door het jaar (A)

1ste lezing: Jezus Sirach 15,15-20
Hij heeft niemand bevolen te zondigen

2de lezing: 1 Korintiërs 2,6-10
God heeft van alle eeuwigheid de wijsheid ontworpen en bestemd voor onze verheerlijking

Evangelie: Matteüs 5,17-37
Gij hebt gehoord wat tot onze voorouders is gezegd, maar Ik zeg u.

  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u
  • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander
  • Deze zondag wordt er geen homilie gehouden
  • Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk van 14.30 tot 15.30 u

14/2 – HH. Cyrillus en Methodius (feest)

1ste lezing:  Handelingen 13,46-49
Wij richten ons voortaan tot de heidenen.

Evangelie: Lucas 10,1-9
De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig.

  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 11.30 u

19/2 – 7de zondag door het jaar (A)

1ste lezing: Leviticus 19,1-2.17-18
Bemin uwnaaste als uzelf

2de lezing: 1 Korintiërs 3,16-23
Alles is van u, maar Gij zijt van Christus en Christus is van God

Evangelie: Matteüs 5,38-48
Bemint uw vijanden

  • Gregoriaans  kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u
  • Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst
  • Deze zondag wordt er een homilie gehouden

22/2 – Aswoensdag

1ste lezing: Joël 2,12-18
Scheurt uw hart, niet uw kleren.

2de lezing: 2 Korintiërs 5,20-6,2
Laat u met God verzoenen, want nu is het de gunstige tijd.

Evangelie: Matteus 6,1-6.16-18
Uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

  • Eucharistie om 11.30 u met oplegging van het assekruisje
  • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

26/2 – 1ste zondag in de veertigdagentijd (A)

1ste lezing: Genesis 2,7-9:3,1-7
Schepping van het eerste mensenpaar en zondeval.

2de lezing: Romeinen 5,12-19
Waar de dood begon te heersen, kwam de gave der gerechtigheid tot overvloed.

Evangelie: Matteüs 4,1-11
Jezus vast gedurende 40 dagen en wordt bekoord.

  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u
  • Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren
  • Deze zondag wordt er geen homilie gehouden