);

5/12 – 2de zondag van de advent (C)

Eerste lezing: Baruch 5,1-9
God toont zijn glorie in u.

Tweede lezing: Filipenzen 1,3-6.8-11
Gij zult op die dag van Christus ongerept en onberispelijk zijn.

Evangelie: Lucas 3,1-9
Heel de mensheid zal Gods redding zien.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Eucharistie met homilie
 • Hoofdcelebrant: pater Ivo Cleiren

12/12 – 3de zondag van de advent (C)

Eerste lezing: Sefanja 3,14-18a
De Heer zal zich uitbundig om u verblijden

Tweede lezing: Filipenzen 4,4-7
De Heer is nabij.

Evangelie: Lucas 3,10-18
Wat moeten wij doen?

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Eucharistie zonder homilie
 • Hoofdcelebrant: pater Kees van Heijst
 • Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk van 14.30 tot 15.30 u

19/12 – 4de zondag van de advent (C)

Eerste lezing: Micha 5,1-4a
Uit u zal iemand komen die over Israël gaat heersen.

Tweede lezing: Hebreeën 0,5-10
Ik ben gekomen om uw wil te doen.

Evangelie: Lucas 1,39-45
Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt?

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Eucharistie met homilie
 • Hoofdcelebrant: pater Kees van Heijst

24/12 – Kerstmis – Geboorte van de Heer (nachtmis) (C)

Eerste lezing: Jesaja 9,1-3.5-6
Een Zoon is ons geschonken.

Tweede lezing: Titus 2,11-14
De genade van God is aan alle mensen verschenen.

Evangelie: Lucas 2,1-14
Heden is u een redder geboren.

 • Nederlandstalige gezangen.
 • Eucharistie om 23.00 u
 • Eucharistie met homilie
 • Hoofdcelebrant: Abt Jeroen De Cuyper
 • Om 20.00 is er een plechtige gebedswake in de abdijkerk.

25/12 – Kerstmis – Geboorte van de Heer (dagmis) (C)

Eerste lezing: Jesaja 52,7-10
Alle grenzen der aarde hebben het heil van onze God aanschouwd.

Tweede lezing: Hebreeën 1,1-6
God heeft tot ons gesproken door de Zoon.

Evangelie: Johannes 1,1-18
Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.

 • Gregoriaanse gezangen.
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Eucharistie met homilie
 • Hoofdcelebrant: Abt Jeroen De Cuyper

26/12 – H. Familie (C) (feest)

Eerste lezing: Sirach 3,3-7.14-17a
Wie de Heer vreest eert zijn ouders.

Tweede lezing: Kolossenzen 3,12-21
Over het huiselijk leven in de Heer.

Evangelie: Lucas 2,22-40
Het Kind groeide op, vervuld van wijsheid.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Eucharistie zonder homilie
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander