);

25/12 – Kerstmis – Geboorte van de Heer (dagmis) (C)

1ste lezing:  Jesaja 52,7-10
Alle grenzen der aarde hebben het heil van onze God aanschouwd.
2de lezing:Hebreeën 1,1-6
God heeft tot ons gesproken door de Zoon.
Evangelie:Johannes 1,1-18
Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.
– Gregoriaanse gezangen.
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: Abt Jeroen De Cuyper

24/12 – Kerstmis – Geboorte van de Heer (nachtmis) (C)

1ste lezing:  Jesaja 9,1-3.5-6
Een Zoon is ons geschonken.
2de lezing:Titus 2,11-14
De genade van God is aan alle mensen verschenen.
Evangelie:Lucas 2,1-14
Heden is u een redder geboren.
– Nederlandstalige gezangen.
– Eucharistie om 23.00 u
– Hoofdcelebrant: Abt Jeroen De Cuyper
Om 20.00 is er een plechtige gebedswake in de abdijkerk.

2/12 – 1ste zondag van de advent (C)

1ste lezing: Jeremia 33,14-16
Ik schenk David een wettige afstammeling
2de lezing:1 Tessalonicenzen 3,12-4,2
De Heer sterke uw hart bij de komst van de Heer
Evangelie:Lucas 21,25-28.34-36
Uw verlossing komt nabij
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: pater Johan De Pauw

9/12 – 2de zondag van de advent (C)

1ste lezing:  Baruch 5,1-9
God toont zijn glorie in u.
2de lezing:Filipenzen 1,3-6.8-11
Gij zult op die dag van Christus ongerept en onberispelijk zijn.
Evangelie:Lucas 3,1-9
Heel de mensheid zal Gods redding zien.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: pater Gabriël Goossens

16/12 – 3de zondag van de advent (C)

1ste lezing:  Sefanja 3,14-18a
De Heer zal zich uitbundig om u verblijden
2de lezing:Filipenzen 4,4-7
De Heer is nabij.
Evangelie:Lucas 3,10-18
Wat moeten wij doen?
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: pater Ivo Cleiren
– Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk van 14.30 tot 15.30 u

23/12 – 4de zondag van de advent (C)

1ste lezing:  Micha 5,1-4a
Uit u zal iemand komen die over Israël gaat heersen.
2de lezing:Hebreeën 0,5-10
Ik ben gekomen om uw wil te doen.
Evangelie:Lucas 1,39-45
Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt?
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: pater Gabriël Goossens

30/12 – H. Familie (C) (feest)

1ste lezing:  Sirach 3,3-7.14-17a
Wie de Heer vreest eert zijn ouders.
2de lezing:Kolossenzen 3,12-21
Over het huiselijk leven in de Heer.
Evangelie:Lucas 2,22-40
Het Kind groeide op, vervuld van wijsheid.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: prior Kris De brabander