);

December 2017

6/12 – 2de zondag van de advent (B)

1ste lezing:  Jesaja 40,1-5,9-11
Baan de Heer een weg.

2de lezing: 2 Petrus 3,8-14
Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde.

Evangelie: Marcus 1,1-8
Maak de paden van de Heer recht.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: pater Kees van Heijst

13/12 – 3de zondag van de advent (B)

1ste lezing: Jesaja 61,1-2a,10-11
Ik wil juichen en jubelen in de Heer.

2de lezing: 1 Tessalonicenzen 5,16-24
Uw geest, uw ziel en lichaam moge ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.

Evangelie: Johannes 1,6-8,19-28
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: pater Ivo Cleiren
 • Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk van 14.30 tot 15.30 u

25/12 – Kerstmis – Geboorte van de Heer (dagmis) (B)

1ste lezing: Jesaja 52,7-10
Alle grenzen der aarde hebben het heil van onze God aanschouwd.

2de lezing: Hebreeën 1,1-6
God heeft tot ons gesproken door de Zoon.

Evangelie: Johannes 1,1-18
Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.

 • Gregoriaanse gezangen
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

20/12 – 4de zondag van de advent (B)

1ste lezing: Jesaja 61,1-2a,10-11
Ik wil juichen en jubelen in de Heer.

2de lezing: 1 Tessalonicenzen 5,16-24
Uw geest, uw ziel en lichaam moge ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.

Evangelie: Johannes 1,6-8,19-28
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: pater Johan De Pauw

24/12 – Kerstmis – Geboorte van de Heer (nachtmis) (B)

1ste lezing: Jesaja 9,1-3.5-6
Een Zoon is ons geschonken.

2de lezing: Titus 2,11-14
De genade van God is aan alle mensen verschenen.

Evangelie: Lucas 2,1-14
Heden is u een redder geboren.

 • Nederlandstalige gezangen.
 • Eucharistie om 23.00 u
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

31/12 – H. Familie (B) (feest)

1ste lezing: Sirach 3,3-7.14-17a
Wie de Heer vreest eert zijn ouders.

2de lezing: Kolossenzen 3,12-21
Over het huiselijk leven in de Heer.

Evangelie: Lucas 2,22-40
Het Kind groeide op, vervuld van wijsheid.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander