);

December 2017

2/12 – 1ste zondag van de advent (B)

1ste lezing:  Jesaja 63,16b-17.19b;64.3b-7
Scheur toch de tempel open en daal af.
2de lezing:1 Korintiërs 1,3-9
Vol verwachting zien wij uit naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus.
Evangelie:Marcus 13,33-37
Weest waakzaam, want gij weet niet wanneer de Heer komt.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: pater Kees van Heijst

10/12 – 2de zondag van de advent (B)

1ste lezing:  Jesaja 40,1-5,9-11
Baan de Heer een weg.
2de lezing:2 Petrus 3,8-14
Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde.
Evangelie:Marcus 1,1-8
Maak de paden van de Heer recht.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: pater Jan Van Duffel

17/12 – 3de zondag van de advent (B)

1ste lezing:  Jesaja 61,1-2a,10-11
Ik wil juichen en jubelen in de Heer.
2de lezing:1 Tessalonicenzen 5,16-24
Uw geest, uw ziel en lichaam moge ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.
Evangelie:Johannes 1,6-8,19-28
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: pater Ivo Cleiren
– Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk van 14.30 tot 15.30 u

24/12 – 4de zondag van de advent (B)

1ste lezing:  Jesaja 61,1-2a,10-11
Ik wil juichen en jubelen in de Heer.
2de lezing:1 Tessalonicenzen 5,16-24
Uw geest, uw ziel en lichaam moge ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.
Evangelie:Johannes 1,6-8,19-28
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: pater Gabriël Goossens

24/12 – Kerstmis – Geboorte van de Heer (nachtmis) (B)

1ste lezing:  Jesaja 9,1-3.5-6
Een Zoon is ons geschonken.
2de lezing:Titus 2,11-14
De genade van God is aan alle mensen verschenen.
Evangelie:Lucas 2,1-14
Heden is u een redder geboren.
– Nederlandstalige gezangen.
– Eucharistie om 23.00 u
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

25/12 – Kerstmis – Geboorte van de Heer (dagmis) (B)

1ste lezing:  Jesaja 52,7-10
Alle grenzen der aarde hebben het heil van onze God aanschouwd.
2de lezing:Hebreeën 1,1-6
God heeft tot ons gesproken door de Zoon.
Evangelie:Johannes 1,1-18
Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.
– Gregoriaanse gezangen.
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

31/12 – H. Familie (B) (feest)

1ste lezing:  Sirach 3,3-7.14-17a
Wie de Heer vreest eert zijn ouders.
2de lezing:Kolossenzen 3,12-21
Over het huiselijk leven in de Heer.
Evangelie:Lucas 2,22-40
Het Kind groeide op, vervuld van wijsheid.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander