);

4/8 – 18de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  Prediker 1,2; 2,21-23
Wat heeft de mens aan al zijn geploeter?
2de lezing:Kolossenzen 3,1-5.9-11
Zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt.
Evangelie:Lucas 12,13-21
En al die voorzieningen, die je getroffen hebt, voor wie zijn die dan?
 • Nederlands kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant:

6/8 – Gedaanteverandering van de Heer (feest)

1ste lezing:Daniël 7,9-10.13-14
Zijn kleed was wit als sneeuw.
2de lezing2 Petr. 1,16-19
Ooggetuigen van zijn luister
Evangelie:Mt. 17-1-9
Dit is mijn Zoon, de Welbeminde.
 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

10/8 – H. Laurentius (feest)

1ste lezing:2 Korintiërs 9,6-10
God houdt van een blijmoedige gever.
Evangelie:Johannes 12,24-26
Als iemand Mij dient zal de Vader hem eren.
 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 11.30 u.

11/8 – 19de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:Wijsheid 18,6-9
De straf die gij onze vijanden deed ondergaan, werd voor ons, uitverkorenen, een zege.
2de lezing:Hebreeën 11,1-2.8-19
Hij zag uit naar de stad, waarvan God de ontwerper en bouwer is.
Evangelie:Lucas 12,32-48
Weest ook gij bereid.
 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant:

15/8 – Onze-Lieve-Vrouw tenhemelopneming (hoogfeest)

1ste lezing: Apokalyps 11,19a; 12,1-6a.10ab
Een Vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten.
2de lezing:1 Korintiërs 15,20-26
Als eerst en voornaamste Christus, vervolgens zij die Christus toebehoren.
Evangelie:Lucas 1,39-56
Hij deed aan mij zijn wonderwerken en slaat trotsen van hart uiteen.
 • Gregoriaans kyriale
 • Gregoriaanse en nederlandstalige gezangen
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper
Na de dienst is er receptie met de aanwezige gelovigen.

18/8 – 20ste zondag door het jaar (C)

1ste lezing:Jeremia 38,4-.8-10
Ik ben geboren als een man met wie de wereld wil twisten.
2de lezing:Hebreeën 12,1-4
Laten wij vastberaden de wedstrijd lopen waarvoor wij hebben ingeschreven.
Evangelie:Lucas 12,49-53
Ik ben geen vrede komen brengen, maar verdeeldheid.
 • Nederlandstalig kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant:
 • Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk van 14.30 u tot 15.30 u

24/8 – H. Bartholomeüs (feest)

1ste lezing:Apokalyps 21,9b-14
Op de grondstenen stonden de namen van de twaalf apostelen.
Evangelie:Johannes 1,45-51
Dat is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is.
 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 11.30 u.

25/8 – 21ste zondag door het jaar (C)

1ste lezing:Jesaja 66,18-21
Zij brengen uit alle volken uw broeders bijeen.
2de lezing:Hebreeën 12,5-7.11-13
De Heer tuchtigt hen die Hij liefheeft.
Evangelie:Lucas 13,22-30
Zij zullen aanzitten uit het oosten en het westen en zij zullen aanzitten in het koninkrijk Gods.
 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant:

28/8 – H. Augustinus (hoogfeest)

1ste lezing:  Handelingen 2,42-46
Leven naar de wijze van de apostelen
2de lezing:Kolossenzen 3,12-17
Voegt bij dit alles de liefde als de band van de volmaaktheid.
Evangelie:Johannes 14,1-14
Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
 • Gregoriaans kyriale
 • Gregoriaanse en nederlandstalige gezangen
 • Eucharistie om 11.30 u
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper