);

Augustus 2022

7/8 – 19de zondag door het jaar (C)

1ste lezing: Wijsheid 18,6-9
De straf die gij onze vijanden deed ondergaan, werd voor ons, uitverkorenen, een zege.

2de lezing: Hebreeën 11,1-2.8-19
Hij zag uit naar de stad, waarvan God de ontwerper en bouwer is.

Evangelie: Lucas 12,32-48
Weest ook gij bereid.

  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u

14/8 – 20ste zondag door het jaar (C)

1ste lezing: Jeremia 38,4-.8-10
Ik ben geboren als een man met wie de wereld wil twisten.

2de lezing: Hebreeën 12,1-4
Laten wij vastberaden de wedstrijd lopen waarvoor wij hebben ingeschreven.

Evangelie: Lucas 12,49-53
Ik ben geen vrede komen brengen, maar verdeeldheid.

  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u

21/8 – 21ste zondag door het jaar (C)

1ste lezing: Jesaja 66,18-21
Zij brengen uit alle volken uw broeders bijeen.

2de lezing: Hebreeën 12,5-7.11-13
De Heer tuchtigt hen die Hij liefheeft.

Evangelie: Lucas 13,22-30
Zij zullen aanzitten uit het oosten en het westen en zij zullen aanzitten in het koninkrijk Gods.

  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u
  • Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk van 14.30 u tot 15.30 u