);

4/8 – 18de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:  Prediker 1,2; 2,21-23
Wat heeft de mens aan al zijn geploeter?
2de lezing:Kolossenzen 3,1-5.9-11
Zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt.
Evangelie:Lucas 12,13-21
En al die voorzieningen, die je getroffen hebt, voor wie zijn die dan?
 • Nederlands kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant:

11/8 – 19de zondag door het jaar (C)

1ste lezing:Wijsheid 18,6-9
De straf die gij onze vijanden deed ondergaan, werd voor ons, uitverkorenen, een zege.
2de lezing:Hebreeën 11,1-2.8-19
Hij zag uit naar de stad, waarvan God de ontwerper en bouwer is.
Evangelie:Lucas 12,32-48
Weest ook gij bereid.
 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant:

18/8 – 20ste zondag door het jaar (C)

1ste lezing:Jeremia 38,4-.8-10
Ik ben geboren als een man met wie de wereld wil twisten.
2de lezing:Hebreeën 12,1-4
Laten wij vastberaden de wedstrijd lopen waarvoor wij hebben ingeschreven.
Evangelie:Lucas 12,49-53
Ik ben geen vrede komen brengen, maar verdeeldheid.
 • Nederlandstalig kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant:
 • Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk van 14.30 u tot 15.30 u

25/8 – 21ste zondag door het jaar (C)

1ste lezing:Jesaja 66,18-21
Zij brengen uit alle volken uw broeders bijeen.
2de lezing:Hebreeën 12,5-7.11-13
De Heer tuchtigt hen die Hij liefheeft.
Evangelie:Lucas 13,22-30
Zij zullen aanzitten uit het oosten en het westen en zij zullen aanzitten in het koninkrijk Gods.
 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: