);

Augustus 2020

2/8 – 18de zondag door het jaar (A)

Eerste lezing: Jesaja 55,1-3
Kom toch en eet

Tweede lezing: Romeinen 8,35.37-39
Geen wezen zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Christus.

Evangelie: Matteüs 14,13-21
Allen aten ze tot ze verzadigd waren.

 • Nederlandstalig kyriale.
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren

9/8 – 19de zondag door het jaar (A)

Eerste lezing: 1 Koningen 19.9a.11-13a
Treed aan voor de Heer op de berg.

Tweede lezing: Romeinen 9,1-5
Ik zou wensen vervloekt te zijn, als ik daarmee mijn broeders kon helpen.

Evangelie: Matteüs 14,22-33
Zeg mij over het water naar U toe te komen.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst

16/8 – 20ste zondag door het jaar (A)

Eerste lezing: Jesaja 56,1.6-7
De vreemdelingen breng ik naar mijn berg.

Tweede lezing: Romeinen 11,13-15.29-32
God kent geen berouw over zijn genadegaven noch over zijn roeping jegens Israël.

Evangelie: Matteüs 15,21-28
Vrouw, ge hebt een groot geloof.

Nederlandstalig kyriale.
Eucharistie om 10.30 u.
Hoofdcelebrant: p. Jan Van Duffel

23/8 – 21ste zondag door het jaar (A)

Eerste lezing: Jesaja 22,19-23
De sleutel van Davids huis zal Ik op zijn schouder leggen.

Tweede lezing: Romeinen 11,33-36
Uit Hem en door Hem en voor Hem zijn alle dingen.

Evangelie: Matteüs 16,13-20
Gij zijt Petrus, en Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen.

 • Gregoriaans kyriale.
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren
 • Van 14.30 – 15.30 u: Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk

30/8 – 22ste zondag door het jaar (A)

Eerste lezing: Jeremia 20,7-9
Het woord van de Heer brengt mij schande en smaad.

Tweede lezing: Romeinen 12,1-2
Wijdt uzelf toe als een levende offergave.

Evangelie: Matteüs 16,21-27
Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen

 • Nederlandstalig kyriale.
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: p. Johan De Pauw