);

Augustus 2020

2/8 – 18de zondag door het jaar (A)

Eerste lezing: Jesaja 55,1-3
Kom toch en eet

Tweede lezing: Romeinen 8,35.37-39
Geen wezen zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Christus.

Evangelie: Matteüs 14,13-21
Allen aten ze tot ze verzadigd waren.

 • Nederlandstalig kyriale.
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren

6/8 – Gedaanteverandering van de Heer (feest)

Eerste lezing: Daniël 7,9-10.13-14
Zijn kleed was wit als sneeuw.

Tweede lezing: 2 Petr. 1,16-19
Ooggetuigen van zijn luister

Evangelie: Mt. 17-1-9
Dit is mijn Zoon, de Welbeminde.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander

9/8 – 19de zondag door het jaar (A)

Eerste lezing: 1 Koningen 19.9a.11-13a
Treed aan voor de Heer op de berg.

Tweede lezing: Romeinen 9,1-5
Ik zou wensen vervloekt te zijn, als ik daarmee mijn broeders kon helpen.

Evangelie: Matteüs 14,22-33
Zeg mij over het water naar U toe te komen.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst

10/8 – H. Laurentius (feest)

Eerste lezing: 2 Korintiërs 9,6-10
God houdt van een blijmoedige gever.

Evangelie: Johannes 12,24-26
Als iemand Mij dient zal de Vader hem eren.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 11.30 u.

15/8 – Onze-Lieve-Vrouw tenhemelopneming (hoogfeest)

Eerste lezing: Apokalyps 11,19a; 12,1-6a.10ab
Een Vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten.

Tweede lezing: 1 Korintiërs 15,20-26
Als eerst en voornaamste Christus, vervolgens zij die Christus toebehoren.

Evangelie: Lucas 1,39-56
Hij deed aan mij zijn wonderwerken en slaat trotsen van hart uiteen.

 • Gregoriaans kyriale
 • Gregoriaanse en nederlandstalige gezangen
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

16/8 – 20ste zondag door het jaar (A)

Eerste lezing: Jesaja 56,1.6-7
De vreemdelingen breng ik naar mijn berg.

Tweede lezing: Romeinen 11,13-15.29-32
God kent geen berouw over zijn genadegaven noch over zijn roeping jegens Israël.

Evangelie: Matteüs 15,21-28
Vrouw, ge hebt een groot geloof.

Nederlandstalig kyriale.
Eucharistie om 10.30 u.
Hoofdcelebrant: p. Jan Van Duffel

23/8 – 21ste zondag door het jaar (A)

Eerste lezing: Jesaja 22,19-23
De sleutel van Davids huis zal Ik op zijn schouder leggen.

Tweede lezing: Romeinen 11,33-36
Uit Hem en door Hem en voor Hem zijn alle dingen.

Evangelie: Matteüs 16,13-20
Gij zijt Petrus, en Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen.

 • Gregoriaans kyriale.
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren
 • Van 14.30 – 15.30 u: Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk

24/8 – H. Bartholomeüs (feest)

Eerste lezing: Apokalyps 21,9b-14
Op de grondstenen stonden de namen van de twaalf apostelen.

Evangelie: Johannes 1,45-51
Dat is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 11.30 u.

28/8 – H. Augustinus (hoogfeest)

Eerste lezing: Handelingen 2,42-46
Leven naar de wijze van de apostelen

Tweede lezing: Kolossenzen 3,12-17
Voegt bij dit alles de liefde als de band van de volmaaktheid.

Evangelie: Johannes 14,1-14
Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

 • Gregoriaans kyriale
 • Gregoriaanse en nederlandstalige gezangen
 • Eucharistie om 11.30 u
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

30/8 – 22ste zondag door het jaar (A)

Eerste lezing: Jeremia 20,7-9
Het woord van de Heer brengt mij schande en smaad.

Tweede lezing: Romeinen 12,1-2
Wijdt uzelf toe als een levende offergave.

Evangelie: Matteüs 16,21-27
Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen

 • Nederlandstalig kyriale.
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: p. Johan De Pauw