);

Augustus 2023

13/8 – 19de zondag door het jaar (A)

Eerste lezing: 1 Koningen 19.9a.11-13a
Treed aan voor de Heer op de berg.

Tweede lezing: Romeinen 9,1-5
Ik zou wensen vervloekt te zijn, als ik daarmee mijn broeders kon helpen.

Evangelie: Matteüs 14,22-33
Zeg mij over het water naar U toe te komen.

  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u.
  • Hoofdcelebrant:

20/8 – 20ste zondag door het jaar (A)

Eerste lezing: Jesaja 56,1.6-7
De vreemdelingen breng ik naar mijn berg.

Tweede lezing: Romeinen 11,13-15.29-32
God kent geen berouw over zijn genadegaven noch over zijn roeping jegens Israël.

Evangelie: Matteüs 15,21-28
Vrouw, ge hebt een groot geloof.

  • Nederlandstalig kyriale.
  • Eucharistie om 10.30 u.
  • Hoofdcelebrant:
  • Van 14.30 – 15.30 u: Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk

27/8 – 21ste zondag door het jaar (A)

Eerste lezing: Jesaja 22,19-23
De sleutel van Davids huis zal Ik op zijn schouder leggen.

Tweede lezing: Romeinen 11,33-36
Uit Hem en door Hem en voor Hem zijn alle dingen.

Evangelie: Matteüs 16,13-20
Gij zijt Petrus, en Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen.

  • Gregoriaans kyriale.
  • Eucharistie om 10.30 u.
  • Hoofdcelebrant: