);

3/3 – Stille Zaterdag (Paaswake) (B)

1ste lezing:  Genesis 1,1-2,2
Het scheppingsverhaal.

2de lezing: Exodus 14,15-15,1
De Israëlieten gingen over de droge zeebodem de zee door.

3de lezing: Ezechiël 36,16-17a.18-28
Ik zal zuiver water over u sprenkelen en Ik zal u een nieuw hart geven.

4de lezing: Romeinen 6,3-11
Christus, eenmaal van de dood verrezen sterft niet meer.

Evangelie: Marcus 16,1-8
Jezus van Nazareth die gekruisigd is, is verrezen.

 • Nederlandse gezangen
 • Paasvigilie om 21.00 u.
 • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

5/4 – Tweede Paasdag

1ste lezing: Handelingen 2,14.22-32
Deze Jezus heeft God doen verrijzen en daarvan zijn wij allen getuigen.

Evangelie: Matteüs 28,8-15
Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij Mij zien.

 • Nederlandstalig kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u

11/4 – 2de zondag van Pasen (B)

1ste lezing:  Handelingen 4,32-35
De menigte die het geloof had angenomen was één van hart en één van ziel en er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde.

2de lezing: 1 Johannes 5, 1-6
God beminnen wil zeggen zijn geboden onderhouden.

Evangelie: Johannes 20,19-31
Na acht dagen kwam Jezus.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren
 • Deze zondag wordt er geen homilie gehouden
 • Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk van 14.30 tot 15.30 u

18/4 – 3de zondag van Pasen (B)

1ste lezing:  Handelingen 3,13-15.17-19
De vorst van het leven hebt gij gedood: God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan.

2de lezing: 1 Johannes 2,1-5a
Hij is onze voorspreker voor onze zonden, maar ook van die van de hele wereld.

Evangelie: Lucas 24,35-48
Zo moest Christus lijden en de derde dag verrijzen uit de doden.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u.
 • Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst
 • Deze zondag wordt er een homilie gehouden

25/4 – 4de zondag van Pasen (B)

1ste lezing:  Handelingen 4,8-12
Bij niemand anders is redding te vinden.

2de lezing: 1 Johannes 3,1-2
Wij zullen God zien zoals Hij is.

Evangelie: Johannes 10,11-18
De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.

 • Gregoriaans kyriale
 • Eucharistie om 10.30 u
 • Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst
 • Deze zondag wordt er geen homilie gehouden