);

Norbertijn worden

1. Verkenning

De eerste stappen die je zet zijn uitaard gericht op een nadere kennismaking. Wederzijds natuurlijk: jij wil ons beter leren kennen maar wij ook jou.

Normaal gezien gebeurt dat onder de vorm van een of meerdere gesprekken met de novicemeester. Dat kan eerst via e-mail of meteen ook “live”. Om de kennismaking te vergemakkelijken hebben we ook een speciale formule uitgewerkt: De Zacheüsdagen. Deze formule biedt je de mogelijkheid om, op op het ritme en met de intensiteit die je zelf bepaalt, een kijkje te nemen in onze gemeenschap

2. Aanvaarding

Heb je een besluit genomen en wil je het wagen om als Godgewijde door het leven te gaan, als lid van onze abdijgemeenschap, dan volgt van jouwentwege je formele kandidatuurstelling.

In deze fase is er een intensiever contact met de novicemeester die ook enkele gesprekken zal voeren met mensen uit je omgeving.

Vervolgens wordt je kandidaatstelling op de raad van de abt besproken en – na positieve deliberatie – aanvaard. Door deze aanvaarding ben je postulant geworden en kan je inwonen in de gemeenschap en zo van naderbij het godsgewijde leven verder verkennen. De duur van deze periode varieert van enkele weken tot enkele maanden, al naargelang de omstandigheden, de tijd van het jaar enz.

3.Proefperiode

De periode van het postulaat mondt uit op de inkleding. Tijdens een kort ritueel ontvang je dan het kloosterhabijt, de Regel van de H. Augustinus en de Constituties van onze orde.De inkleding vindt steeds plaats in de besloten kring van de abdijgemeenschap.
2012_09_inkleding_augustinus (113) LR
2008_inkleding_ninian_LR (20)
2012_09_inkleding_augustinus (109) LR
2008_inkleding_ninian_LR (16)
Met de inkleding begint de periode van het novicaat. Je maakt dan als novice – ‘nieuweling’ betekent dat – deel uit van onze gemeenschap. Het noviciaat duurt twee jaar en gedurende deze periode ontvang je je eerste vorming die je moet binnenleiden in het Godgewijde leven. Tijdens het noviaat wordt men ook aangesteld tot lector en acoliet voor het dienstwerk in de liturgie.
2011_01_lectoraat_ninian_LR (07)

4. Eerste Verbintenis

Op de periode van het noviciaat volgt een eerste verbintenis aan de gemeenschap door het afleggen van de tijdelijke geloften. In de handen van de abt leg je de geloften af van gehoorzaamheid, armoede en gewijd celibaat.

2009_03_professie_anselm_LR (13)
2009_03_professie_anselm_LR (21)

5. Verbintenis voor het leven

De laatste stap op de weg naar de volledige opname in de gemeenschap is de plechtige professie. Opnieuw leg je je geloften af in de handen van de abt, maar deze maal gaat het dan om een verbintenis voor het leven.

Onze professieformule luidt als volgt:
Ik, frater …., draag mijzelf op en geef mij aan de kerk van Tongerlo, en ik beloof een leven van bekering en communio te leiden, dat vooral gekenmerkt wordt door armoede, gewijd celibaat en gehoorzaamheid, volgens het evangelie van Christus en de levenswijze van de apostelen, volgens de regel van de heilige Augustinus en de constituties van de premonstratenzerorde, ten overstaan van abt Jeroen, prelaat van deze kerk, en mijn medebroeders.

2010_08_professie_benedict_gb_HR (136)
2010_08_professie_benedict_gb_HR (163)
2010_08_professie_benedict_gb_HR (171)
2010_08_professie_benedict_gb_HR (191)

6. Wijding

Wie zich geroepen voelt tot het priesterschap en tijdens de voorbije vormingsjaren de studies van filosofie en theologie heeft gevolgd kan op vraag van de abt de heilige wijdingen ontvangen.

Eerst ontvangt hij de diakenwijding en na de periode van ongeveer een jaar volgt de priesterwijding.

diakenwijding
diakenwijding
diakenwijding
diakenwijding
2011_09_priesterwijding_gabriel (291) LR
priesterwijding
priesterwijding
2011_09_priesterwijding_gabriel (297) LR