);

Zaden vh Woord

Wie zijn wij?

Onze stichting

De gemeenschap “Zaden van het Woord” is een katholieke gemeenschap die in 2004 werd gesticht door het echtpaar diaken Georges Bonneval en zijn echtgenote Marie-Josette, op vraag van de Braziliaanse aartsbisschop Mgr. Alberto Taveira Corrêa (Palmas – Brazilië). Een jaar later werd ze officieel erkend als een private vereniging van gelovigen.

De gemeenschap is samengesteld uit leden met verschillende levensstaten: alleenstaanden, gehuwden en gezinnen, Godgewijden, priesters … De leden van de gemeenschap stellen hun leven volledig in dienst van de evangelisatie. missie, ten bate van het leven van de wereld.

Gedreven door de uitstorting van de Heilige Geest beleeft eenieder een nieuw Pinksteren in zijn of haar leven. Hierin ligt de oorsprong ligt van vele van onze roepingsgeschiedenissen, zowel persoonlijk als van onze gemeenschappen. De Heilige Geest en het Woord van God zijn de principes die onze roeping leiden en verlevendigen.

Onze aanwezigheid in de wereld

De gemeenschap kent intussen een wereldwijde verspreiding en heeft huizen in Brazilië (13 huizen), Portugal (2 huizen), België (2 huizen), Mozambique, Kameroen en Canada (2huizen).

In maart 2011 is een kleine groep missionarissen zich in Hasselt komen vestigen op vraag van Monseigneur Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt, om mee te helpen aan de nieuwe evangelisatie. In oktober 2015 is de gemeenschap verhuisd naar Tongeren om er zich te vestigen in het Clarissenklooster. Op 8 december 2018 kreeg een tweede gemeenschap onderdak in de Onze-Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo.

Ons charisma

De gemeenschap “Zaden van het Woord” is zowel een contemplatieve als een missionaire gemeenschap die zich toespitst op de verkondiging van de Blijde Boodschap van Verlossing aan deze wereld. Want “niemand kan een ware getuige zijn als men niet voorafgaand heeft nagedacht over het mysterie dat men gaat verkondigen.” (Levensboek 13.5).

Het contemplatieve karakter van de gemeenschap komt tot uiting in de dagelijkse relatie met de Heer door de dagelijkse ervaring van het getijdengebed, de eucharistische aanbidding, de Lectio Divina, de heilige mis en persoonlijk gebed.

Onze vijf pijlers zijn:

 • Leven van gebed
 • Gods Woord en vorming
 • Broederlijk leven (kerkelijk en missionair)
 • De Maagd Maria
 • De armen (missie)

Het missionaire karakter van de gemeenschap kan als volgt op tweeledige manier uitgedrukt worden:

 • op een toegankelijke manier Gods Woord verkondigen
 • de “zaden van het Woord”, die in de harten en de levens van de mensen verborgen liggen, proberen op te sporen naar waarde te schatten.

“Door de genade van de Heilige Geest is de roeping van de gemeenschap gericht op Christus, het Woord van God, het vleesgeworden Woord, voor het leven en de redding van de wereld.” (Levensboek 10.5)

Onze stichters

Na de ontdekking en genezing van een zich snel uitbreidende kanker op 23-jarige leeftijd, werd Georges geleid om de Levende Christus en zijn Kerk te ontmoeten, vooral door de hartstochtelijke ontdekking van Paulus’ geschriften. Sindsdien heeft hij – met Marie-Josette – zijn hele leven gewijd aan de nieuwe evangelisatie.

Georges en Marie-Josette Bonneval zijn intussen 50 jaar getrouwd. Het was door hun Ja-woord dat zij aan God gaven dat de Heilige Geest vrije toegang had om het charisma in hun hart op te wekken en zo vruchtbaar te zijn en de ouders te worden van een grote spirituele familie: de Gemeenschap Zaden van het Woord.

Georges oefent zijn diaconale bediening uit binnen de gemeenschap en, samen met Marie, “verkondigt hij het woord” onder het discrete gezag van de Heilige Geest.

Compendium van Lectio Divina

Compendium van Lectio Divina 2021
van de Gemeenschap Zaden van het Woord

Een nieuw jaar, nieuwe uitdagingen
En voor onze gemeenschap, alvast een nieuw Compendium.
Zoals elk jaar … met een nieuw thema!

Het Compendium is een hulpmiddel om aan de hand van Lectio Divina dagelijks aan de slag te gaan met het Woord van God. Lectio Divina is een methode van biddende lezing van het Woord van God met 5 stappen (Lezing, Meditatie, Gebed, Contemplatie en Handeling), methode die ons helpt het Woord van God te beleven. Het helpt ons groeien in onze relatie met God en dus in geloof.
Het thema van het Compendium van dit jaar gaat over de “De glorievolle vrijheid van de kinderen Gods” (cf. Rom 8, 21).

Introductievideo over het Compendium 2021

Wie dat wenst kan dagelijks een online begeleiding volgen via ons YouTube kanaal. Het is een gratis aanbod om duiding over de teksten te krijgen en om u te helpen trouw te zijn aan de dagelijkse Lectio.

Dit jaar is er een nieuwigheid! Wij zullen een inleiding over de maandelijkse bezinningsteksten uit het Compendium uitzenden via ons kanaal op YouTube, onze Facebookpagina of via de website van Tongerlo.

U kan het Compendium 2021 aankopen op volgende wijzen:
* Bij onze huizen in Tongeren en of Tongerlo
* via e-mail: zaden.compendium@gmail.com
* via Telefoon of WhatsApp: 012 39 33 25 of 04 88 90 62 59 (Tongeren) of 04 72 94 10 47 (Tongerlo)
* via Facebook: https://www.facebook.com/zaden.vanhetwoord.7/

Uw besteld compendium zal via post opgestuurd worden van zodra we de bevestiging van uw betaling krijgen.
Hierbij vindt u onze bankgegevens voor de betaling van uw bestelling:
Bankrekening: BE72 0343 0022 0116
Houder: Zaden van het Woord VZW 
Mededeling: Compendium (+ Naam en telefoonnummer)

De prijs van een compendium 2021 blijft 20,00 € . Voor de verzending via bpost van  één t.e.m. vier compendia vragen we een extra bijdrage van 7 €.

Indien u nog vragen hebt, aarzelt u dan niet ons telefonisch of per mail te contacteren zodat wij u verdere uitleg kunnen geven.

Wij danken u alvast voor uw suggesties van media en kanalen van communicatie die ons  zal kunnen helpen met de bekendmaking van dit compendium.

U bent ook uitgenodigd om dit ‘Goede nieuws’ te delen met vrienden en kennissen. Aarzelt niet en ga dit jaar ook (verder) met God op weg.

Inleiding Lectio Divina – september 2021:

Inleiding Lectio Divina – augustus 2021:

Inleiding Lectio Divina – juli 2021:

Inleiding Lectio Divina – juni 2021:

Inleiding Lectio Divina – mei 2021:

Inleiding Lectio Divina – april 2021:

Inleiding Lectio Divina – maart 2021:

Inleiding Lectio Divina – februari 2021:

Inleiding Lectio Divina – januari 2021:

Ons vormingsprogramma

De activiteiten van onze gemeenschap

Elk huis, waar ook ter wereld, probeert het charisma van onze gemeenschap concreet te beleven. In België proberen we dat vooral te doen door activiteiten die een bijdrage leveren aan een nieuwe evangelisatie:

 • door het ontvangen van mensen voor gebedsmomenten, retraites, bezinningsdagen of stille dagen, individueel of in groep
 • door het aanbieden van geestelijke begeleiding voor individuele personen
 • door het onthaal van gasten in het gastenkwartier van de abdij van Tongerlo
 • gevolg gevend aan de oproep van Paus Franciscus door ook buitenshuis mensen te ontmoeten: het bezoeken van zieken of bejaarden, werken met de armen …
 • door het aanbieden van ondersteuning in de voorbereiding op de Eerste Communie en het H. Vormsel
 • door het begeleiden van gebedsgroepen en scholen
 • de gemeenschap is ook steeds bereid om zichzelf en haar charisma voor te stellen, over een bepaald thema te komen spreken of voor sacrale dans.
 • het is ook mogelijk om samen met de gemeenschap parochiale missies te organiseren

Wenst u op ons een beroep te doen? Aarzel dan niet met ons contact op te nemen!

Zondag 17 oktober 2022
Missiedag

“Christus neemt niets weg, Hij geeft alles. 
Wie zich aan Hem geeft krijgt het honderdvoudige terug”. 
(cf. Paus Emeritus Benedictus XVI
)

In de vreugde om gedurende 10 jaar in Vlaanderen te leven als missionaire gemeenschap, willen we de missiemaand vieren door een ”opendeurdag” aan te bieden om samen de schoonheid van de missionaire roeping te vieren.
Een dag vol dankzegging met de mogelijkheid om deel te nemen aan de liturgie van de norbertijnen (Heilige Mis, Eucharistische Aanbidding en Vespers). 
Met getuigenissen van de missionarissen en afbeeldingen van de verschillende missies, verspreid over verschillende landen, en om u het charisma van de Zaden van het Woord te laten kennen.
U bent van harte uitgenodigd om op deze dag aanwezig te zijn, waarbij u ook de kans krijgt om onze missies te steunen door een lekker stuk taart en cakes te kopen, vergezeld van een drankje, waarvan u kunt genieten terwijl u door een van ons wordt ontvangen.
Aarzel niet om uw familie en vrienden uit te nodigen voor dit gezellig samenzijn dat zal plaatsvinden op zondag 17 oktober 2021 van 10u30 met de H. Mis tot 19 uur.
Lokaal: In de vesperzaal van abdij Tongerlo, Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo 

Inschrijvingen:  https://forms.gle/ZphgcgAwfvxGnkqx8

Opgelet: Er zal geen middagmaal zijn. Maar je mag je picknick  meebrengen en je  kunt cakes en taarten bij ons kopen.

Zondag 24 augustus 2022
Eucharistische Aanbidding en Lofprijzing

Vol van vreugde willen we u uitnodigen om de Heer te aanbidden en Hem te loven op 24 oktober in de abdijkerk van Tongerlo.
De abdijgemeenschap van Tongerlo en de Gemeenschap Zaden van het Woord organiseren een namiddag met Eucharistische Aanbidding (van 14.30u tot 15.30u) en een gebedsmoment met lofprijzing en zang (van 15.30u tot 16.30u).

“Het is goed God te loven, alle lof komt Hem toe.” (Ps 147A, 1)

Zaai dit “goede nieuws” tussen uw familie, vrienden en kennissen!!!
Indien u vragen hebt, aarzel niet om ons te contacteren.

Onze video’s

YouTube-kanaal “Lectio Divina in het Nederlands

Overige video’s

Zacen van het Woord: 10 jaar in België

Inkledingen en professies: Tongerlo 3 oktober 2019:

Aankomst van de gemeenschap in Tongerlo op 8 december 2018:

Contact

Zaden van het Woord – Tongerlo

Gemeenschap Zaden van het Woord
Abdijstraat 40
2260 Tongerlo
014 53 99 01
0483 76 23 87
zaden.tongerlo@gmail.com

Zaden van het Woord – Tongeren

Gemeenschap Zaden van het Woord
Clarastraat 1
3700 Tongeren
012 39 33 25
zaden.belgie@gmail.com