);

Onze-Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo

Sinds 1130 een Godgewijde gemeenschap van reguliere kanunniken van Prémontré

Op verzoek van heer Giselbert, een vermogend landheer, kwamen omstreeks 1130 enkele norbertijnen van de Sint-Michielsabdij van Antwerpen zich op zijn landgoed in Tongerlo vestigen.

Deze jonge kloosterstichting ontstond in het kader van de kerkelijke vernieuwingsbeweging rond Norbert van Gennep, die in Prémontré (F) rond 1121 met een gemeenschap van reguliere kanunniken was begonnen.

Om haar werkzaam bestaan te verzekeren werden woeste gronden in cultuur gebracht. Voorspoed en rampspoed wisselden elkaar af. Er kwamen tijden van groei en expansie op ‘alle’ terreinen van de toenmalige samenleving. Opvallende krachtlijnen waren de diensten van pastoraal in veertig kerken en de diensten van gebed met een vaste kern van koorheren. Naast een actieve armenzorg ontplooide zich een uitgebreid mecenaat op vele fronten van kunst, cultuur en wetenschap.

Op 6 december 1796 moest de gemeenschap van Tongerlo noodgedwongen in ballingschap gaan. Ten gevolge van de Franse Revolutie werd de abdij opgeheven en haar bezit verkocht. Deze uittocht dwong Tongerlo klein te leren leven in jaren van beproeving.

Erg gehavend, met slechts zes overlevenden van de honderdzesentwintig, kon Tongerlo in 1837-1840 het gemeenschappelijk leven hernemen in het kasteel van Broechem. Moedig zocht men met oude waarden naar nieuwe wegen.

Op 1 juli 1840 kwam een kleine groep terug naar Tongerlo. Er volgden jaren van snelle groei en vitaliteit. Later deze eeuw ontvouwde zich een intense missionaire activiteit, eerst in Groot-Britannië (1872), vervolgens in Congo (1892) en ook in Chili (1965). In eigen land werd de vitaliteit van de abdijgemeenschap gemarkeerd door Oostpriesterhulp, het Sportapostolaat, het Liturgisch Apostolaat en de aanwezigheid in vele parochies.

Veranderende kerkelijke en maatschappelijke omstandigheden, die zichtbaar en voelbaar werden sinds Vaticanum II, leren ons nieuw te leven met de vreugde van het Evangelie, in trouw aan het vieren van de liturgie en in vele vormen van gastvrijheid, verkondiging, onthaal en beschikbaarheid.

In 't kort:

In het kader van het jubileumjaar “900 jaar norbertijnen in de Merode” wordt opnieuw de gelegenheid gegeven tot het bekijken van de film “Het leven eener groote abdij”. En dit in open lucht!!

Het Leven eener groote Abdij is een Belgische zwart/wit stomme film uit 1930 geregisseerd door Carlo Queeckers.

In 2018 maakte Cinematek een gedigitaliseerde versie van de film. De film toont de geschiedenis van de abdij van Tongerlo vanaf haar stichting tot de grote brand van 1929 die de abdij grotendeels vernielde. De opbrengsten van de filmvertoningen waren bedoeld voor de herstellingswerken van de abdij na de brand.

De voornaamste filmlocatie is de abdij. Op het binnenplein stond een houten platformconstructie waarmee de cameraman vanop een hoogte kon filmen. Zo komen de verschillende gebouwen duidelijk in beeld. Verder werd ook gefilmd in de lindendreef, Tongerlodorp en bij de Beddermolen. Ook het kasteel van Jeanne de Merode was één van de filmlocaties.

De cast bestond volledig uit niet-professionele acteurs. Zo namen de norbertijnen zelf de grotere rollen voor hun rekening en kreeg de lokale bevolking heel wat figurantenrollen.

Een bijzondere blik op een klein stukje van 900 jaar norbertijnen. Helemaal gratis en coronaproof.

Donderdag 12 augustus om 21.30 uur kan jij erbij zijn. Vertoning in openlucht op groot scherm in de prachtige tuin van het Torenhof tegenover de abdij van Tongerlo en met live pianobegeleiding.

Meer info: Bib Westerlo 014 54 94 62

De eerstvolgende Eucharistische Aanbidding vindt plaats op zondag 22 augustus 2021, van 14.30 tot 15.30 u.

Zonder tegenbericht zullen de liturgische diensten vanaf 9 juni weer kunnen doorgaan met maximaal 100 aanwezige gelovigen.

Oproep aan fotografen

In zomerse kleuren pracht of in winterse tooi …. onze abdij is steeds weer opnieuw een geliefkoosde plek voor fotografen. Onze gebouwen, de groene omgeving, de pittoreske hoekjes en gezichten … lenen zich bijzonder tot het maken van artistieke foto’s. We nodigen alle fotografen uit om ons hun artistieke prestaties met ons te delen en ze ons toe te sturen via abdij@tongerlo.org

Hartelijk dank bij voorbaat!

Norbertijns leven in Tongerlo

Beeldig Tongerlo