);

Liturgische diensten

Gebedstijden

 

 

Weekdagen          

Zon- en feestdagen

Lezingendienst en Lauden:06.45 u07.00 u
Eucharistieviering:
(met middaggebed op weekdagen)
11.30 u10.30 u
Middaggebed:12.00 u
Vespers:17.30 u17.30 u
Lezingendienst:19.00 u (enkel op de vooravond van een hoogfeest)
Completen20.30 u20.30 u

 

Eucharistische Aanbidding

Op zondag

Maandelijks biedt de abdij gelegenheid tot Eucharistische Aanbidding. Iedereen is voor dit gebedsuur van harte welkom.

De Aanbidding gaat elke maand door op een zondagnamiddag in de abdijkerk, van 14.30 tot 15.30 u.

Tijdens de uitstelling van het Allerheiligste is er gelegenheid tot stil persoonlijk gebed en zijn er tevens momenten van zang en gezamenlijk gebed.

De Aanbidding sluit af met de zegening met het Allerheiligste.

De data voor 2019 zijn: 6 januari, 10 februari, 17 maart, 28 april, 19 mei, 16 juni, 14 juli, 18 augustus, 15 september, 13 oktober, 10 november, 15 december

 

Op donderdag

Elke donderdag is er ook Eucharistische Aanbidding met uitstelling aan het Tabernakel in de dwarsbeuk van de abdijkerk. Telkens van 16.45 u tot 17.15 u.

Biechtgelegenheid

Wie verlangt te biechten of een gesprek wil met een priester kan doorgaans dagelijks terecht in de abdijkerk.

Van 1 april tot 31 oktober: van 14.00 tot 17.00 u

Van 1 november tot 31 maart: van 14.00 tot 16.00 u

Men kan gebruik maken van de biechtstoel, maar is een gesprekskamer vlak bij het portaal, binnen in de abdijkerk. Aan de deur is een kalender voorzien met de dagen waarop permanentie is voorzien door een priester van de abdijgemeenschap. De dagen dat er geen permanentie is voorzien kan men zich wenden tot de portier van de abdij.

Van Witte Donderdag tot Pasen is elke namiddag de biechtgelegenheid verzekerd.

(Onderstaande kalender onder voorbehoud van wijzigingen)

woensdag 1 mei 2019
donderdag 2 mei 2019
vrijdag 3 mei 2019prior Kris De Brabander (vanaf 15 u)
zaterdag 4 mei 2019
zondag 5 mei 2019
maandag 6 mei 2019p. Michiel Meeusen
dinsdag 7 mei 2019
woensdag 8 mei 2019p. Michiel Meeusen
donderdag 9 mei 2019
vrijdag 10 mei 2019p. Johan De Pauw
zaterdag 11 mei 2019p. Michiel Meeusen
zondag 12 mei 2019
maandag 13 mei 2019p. Herman De Mulder (oproep via portier)
dinsdag 14 mei 2019p. Michiel Meeusen
woensdag 15 mei 2019
donderdag 16 mei 2019p. Michiel Meeusen
vrijdag 17 mei 2019
zaterdag 18 mei 2019
zondag 19 mei 2019
maandag 20 mei 2019p. Herman De Mulder (oproep via portier)
dinsdag 21 mei 2019
woensdag 22 mei 2019
donderdag 23 mei 2019
vrijdag 24 mei 2019prior Kris De Brabander
zaterdag 25 mei 2019
zondag 26 mei 2019
maandag 27 mei 2019p. Johan De Pauw
dinsdag 28 mei 2019p. Michiel Meeusen
woensdag 29 mei 2019p. Michiel Meeusen
donderdag 30 mei 2019
vrijdag 31 mei 2019

Liturgische kalender

De eucharistievieringen vinden steeds plaats in de abdijkerk om 10.30 uur op zon- en feestdagen en om 11.30 uur op weekdagen.

Afwijkingen worden speciaal vermeld.

In de kalender zijn opgenomen: zondagen, feesten, hoogfeesten en bijzondere vieringen.

De aangeboden informatie betreft enkel de eucharistievieringen. De andere gebedsdiensten verlopen steeds overeenkomstig bovenstaand overzicht.