);

Liturgische diensten

Biechtgelegenheid

Wie verlangt te biechten of een gesprek wil met een priester kan doorgaans dagelijks terecht in de abdijkerk.

Van 1 april tot 31 oktober: van 14.00 tot 17.00 u

Van 1 november tot 31 maart: van 14.00 tot 16.00 u

Men kan gebruik maken van de biechtstoel, maar is een gesprekskamer vlak bij het portaal, binnen in de abdijkerk. Aan de deur is een kalender voorzien met de dagen waarop permanentie is voorzien door een priester van de abdijgemeenschap. De dagen dat er geen permanentie is voorzien kan men zich wenden tot de portier van de abdij.

Van Witte Donderdag tot Pasen is elke namiddag de biechtgelegenheid verzekerd.

(Onderstaande kalender onder voorbehoud van wijzigingen)

maandag 1 juli 2019p. Michiel Meeusen
dinsdag 2 juli 2019
woensdag 3 juli 2019p. Michiel Meeusen
donderdag 4 juli 2019p. Johan De Pauw
vrijdag 5 juli 2019prior Kris De Brabander
zaterdag 6 juli 2019p. Michiel Meeusen
zondag 7 juli 2019
maandag 8 juli 2019p. Michiel Meeusen
dinsdag 9 juli 2019
woensdag 10 juli 2019p. Michiel Meeusen
donderdag 11 juli 2019p. Johan De Pauw
vrijdag 12 juli 2019
zaterdag 13 juli 2019p. Michiel Meeusen
zondag 14 juli 2019
maandag 15 juli 2019p. Jan Van Duffel
dinsdag 16 juli 2019p. Michiel Meeusen
woensdag 17 juli 2019p. Michiel Meeusen
donderdag 18 juli 2019p. Herman De Mulder (oproep via portier)
vrijdag 19 juli 2019prior Kris De Brabander
zaterdag 20 juli 2019p. Michiel Meeusen
zondag 21 juli 2019
maandag 22 juli 2019p. Herman De Mulder (oproep via portier)
dinsdag 23 juli 2019p. Michiel Meeusen
woensdag 24 juli 2019p. Michiel Meeusen
donderdag 25 juli 2019
vrijdag 26 juli 2019
zaterdag 27 juli 2019p. Michiel Meeusen
zondag 28 juli 2019
maandag 29 juli 2019prior Kris De Brabander
dinsdag 30 juli 2019p. Michiel Meeusen
woensdag 31 juli 2019p. Michiel Meeusen

 

Gebedstijden

 

 

Weekdagen          

Zon- en feestdagen

Lezingendienst en Lauden:06.45 u07.00 u
Eucharistieviering:
(met middaggebed op weekdagen)
11.30 u10.30 u
Middaggebed:12.00 u
Vespers:17.30 u17.30 u
Lezingendienst:19.00 u (enkel op de vooravond van een hoogfeest)
Completen20.30 u20.30 u

 

Eucharistische Aanbidding

Op zondag

Maandelijks biedt de abdij gelegenheid tot Eucharistische Aanbidding. Iedereen is voor dit gebedsuur van harte welkom.

De Aanbidding gaat elke maand door op een zondagnamiddag in de abdijkerk, van 14.30 tot 15.30 u.

Tijdens de uitstelling van het Allerheiligste is er gelegenheid tot stil persoonlijk gebed en zijn er tevens momenten van zang en gezamenlijk gebed.

De Aanbidding sluit af met de zegening met het Allerheiligste.

De data voor 2019 zijn: 30 juni, 21 juli, 18 augustus, 15 september, 13 oktober, 10 november, 15 december

 

Op donderdag

Elke donderdag is er ook Eucharistische Aanbidding met uitstelling aan het Tabernakel in de dwarsbeuk van de abdijkerk. Telkens van 16.45 u tot 17.15 u.

Liturgische kalender

De eucharistievieringen vinden steeds plaats in de abdijkerk om 10.30 uur op zon- en feestdagen en om 11.30 uur op weekdagen.

Afwijkingen worden speciaal vermeld.

In de kalender zijn opgenomen: zondagen, feesten, hoogfeesten en bijzondere vieringen.

De aangeboden informatie betreft enkel de eucharistievieringen. De andere gebedsdiensten verlopen steeds overeenkomstig bovenstaand overzicht.