);

Liturgische diensten

Biechtgelegenheid

Wie verlangt te biechten of een gesprek wil met een priester kan doorgaans terecht in de abdijkerk.

Op de dagen dat er permanentie voorzien is (zie kalender hieronder):
van 1 april tot 31 oktober: van 14.00 tot 17.00 u
van 1 november tot 31 maart: van 14.00 tot 16.00 u

Men kan gebruik maken van de biechtstoel, maar er is ook een gesprekskamer vlak bij het portaal, binnen in de abdijkerk. Aan de deur is een kalender voorzien met de dagen waarop permanentie is voorzien door een priester van de abdijgemeenschap. De dagen dat er geen permanentie is voorzien kan men zich wenden tot de portier van de abdij.

(Onderstaande kalender onder voorbehoud van wijzigingen)

zaterdag 20 november 2021 
zondag 21 november 2021 
maandag 22 november 2021 
dinsdag 23 november 2021Prior Kris De Brabander
woensdag 24 november 2021 
donderdag 25 november 2021p. Ivo Cleiren
vrijdag 26 november 2021 
zaterdag 27 november 2021 
zondag 28 november 2021 
maandag 29 november 2021 
dinsdag 30 november 2021Prior Kris De Brabander
zondag 31 oktober 2021 
woensdag 1 december 2021p. Ivo Cleiren
donderdag 2 december 2021 
vrijdag 3 december 2021 
zaterdag 4 december 2021 
zondag 5 december 2021 
maandag 6 december 2021 
dinsdag 7 december 2021p. Ivo Cleiren
woensdag 8 december 2021 
donderdag 9 december 2021 
vrijdag 10 december 2021 
zaterdag 11 december 2021 
zondag 12 december 2021 
maandag 13 december 2021p. Ivo Cleiren
dinsdag 14 december 2021 
woensdag 15 december 2021p. Johan De Pauw
donderdag 16 december 2021 
vrijdag 17 december 2021Prior Kris De Brabander
zaterdag 18 december 2021 
zondag 19 december 2021 
maandag 20 december 2021p. Johan De Pauw
dinsdag 21 december 2021 
woensdag 22 december 2021p. Johan De Pauw
donderdag 23 december 2021p. Ivo Cleiren
vrijdag 24 december 2021 
zaterdag 25 december 2021 
zondag 26 december 2021 
maandag 27 december 2021Prior Kris De Brabander
dinsdag 28 december 2021
woensdag 29 december 2021 
donderdag 30 december 2021p. Ivo Cleiren
vrijdag 31 december 2021 

Gebedstijden

 

 

Weekdagen          

Zon- en feestdagen

Lezingendienst en Lauden:06.45 u07.00 u
Eucharistieviering:
(met middaggebed op weekdagen)
11.30 u10.30 u
Middaggebed:12.00 u
Vespers:17.30 u17.30 u
Lezingendienst:19.00 u (enkel op de vooravond van een hoogfeest)
Completen20.30 u20.30 u

 

Eucharistische Aanbidding

Op zondag

Maandelijks biedt de abdij gelegenheid tot Eucharistische Aanbidding. Iedereen is voor dit gebedsuur van harte welkom.

De Aanbidding gaat elke maand door op een zondagnamiddag in de abdijkerk, van 14.30 tot 15.30 u.

Tijdens de uitstelling van het Allerheiligste is er gelegenheid tot stil persoonlijk gebed en zijn er tevens momenten van zang en gezamenlijk gebed.

De Aanbidding sluit af met de zegening met het Allerheiligste.

De data voor 2021 zijn: 22 augustus, 26 september, 24 oktober, 14 november, 12 december

De data voor 2022 zijn: 2 januari, 13 februari, 20 maart, 24 april, 22 mei, 26 juni, 24 juli, 21 augustus, 18 september, 16 oktober, 13 november, 11 december

Tijdens de week

Van maandag tot en met vrijdag is er ook Eucharistische Aanbidding met uitstelling aan het Tabernakel in de dwarsbeuk van de abdijkerk. Telkens van 16.30 u tot 17.15 u.

Liturgische kalender

De eucharistievieringen vinden steeds plaats in de abdijkerk om 10.30 uur op zon- en feestdagen en om 11.30 uur op weekdagen.

Afwijkingen worden speciaal vermeld.

In de kalender zijn opgenomen: zondagen, feesten, hoogfeesten en bijzondere vieringen.

De aangeboden informatie betreft enkel de eucharistievieringen. De andere gebedsdiensten verlopen steeds overeenkomstig bovenstaand overzicht.