);

Liturgische diensten

Biechtgelegenheid

In de periode dat maatregelen getroffen wordt tegen het coronavirus blijft een beperkte permanentie voor biechtgelegenheid gehandhaafd. Consulteer de lijst hieronder.

Wie verlangt te biechten of een gesprek wil met een priester kan doorgaans terecht in de abdijkerk.

Van 1 april tot 31 oktober: van 14.00 tot 17.00 u
Van 1 november tot 31 maart: van 14.00 tot 16.00 u

Men kan gebruik maken van de biechtstoel, maar is ook een gesprekskamer vlak bij het portaal, binnen in de abdijkerk. Aan de deur is een kalender voorzien met de dagen waarop permanentie is voorzien door een priester van de abdijgemeenschap. De dagen dat er geen permanentie is voorzien kan men zich wenden tot de portier van de abdij.

Van Witte Donderdag tot Pasen is elke namiddag de biechtgelegenheid verzekerd.

(Onderstaande kalender onder voorbehoud van wijzigingen)

donderdag 1 oktober 2020Prior Kris De Brabander
vrijdag 2 oktober 2020p. Ivo Cleiren
zaterdag 3 oktober 2020 
zondag 4 oktober 2020 
maandag 5 oktober 2020p. Johan De Pauw
dinsdag 6 oktober 2020p. Michiel Meeusen
woensdag 7 oktober 2020 
donderdag 8 oktober 2020p. Jan Van Duffel
vrijdag 9 oktober 2020 
zaterdag 10 oktober 2020p. Ivo Cleiren
zondag 11 oktober 2020 
maandag 12 oktober 2020p. Johan De Pauw
dinsdag 13 oktober 2020p. Michiel Meeusen
woensdag 14 oktober 2020 
donderdag 15 oktober 2020 
vrijdag 16 oktober 2020
zaterdag 17 oktober 2020 
zondag 18 oktober 2020 
maandag 19 oktober 2020p. Michiel Meeusen
dinsdag 20 oktober 2020p. Ivo Cleiren
woensdag 21 oktober 2020 
donderdag 22 oktober 2020 
vrijdag 23 oktober 2020p. Jan Van Duffel
zaterdag 24 oktober 2020 
zondag 25 oktober 2020 
maandag 26 oktober 2020p. Michiel Meeusen
dinsdag 27 oktober 2020 
woensdag 28 oktober 2020 
donderdag 29 oktober 2020Prior Kris De Brabander
vrijdag 30 oktober 2020p. Ivo Cleiren
zaterdag 31 oktober 2020 

Gebedstijden

 

 

Weekdagen          

Zon- en feestdagen

Lezingendienst en Lauden:06.45 u07.00 u
Eucharistieviering:
(met middaggebed op weekdagen)
11.30 u10.30 u
Middaggebed:12.00 u
Vespers:17.30 u17.30 u
Lezingendienst:19.00 u (enkel op de vooravond van een hoogfeest)
Completen20.30 u20.30 u

 

Eucharistische Aanbidding

Op zondag

Maandelijks biedt de abdij gelegenheid tot Eucharistische Aanbidding. Iedereen is voor dit gebedsuur van harte welkom.

De Aanbidding gaat elke maand door op een zondagnamiddag in de abdijkerk, van 14.30 tot 15.30 u.

Tijdens de uitstelling van het Allerheiligste is er gelegenheid tot stil persoonlijk gebed en zijn er tevens momenten van zang en gezamenlijk gebed.

De Aanbidding sluit af met de zegening met het Allerheiligste.

De data voor 2020 zijn: 5 januari, 9 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei, 28 juni, 19 juli, 23 augustus, 20 september, 18 oktober, 8 november, 12 december

De data voor 2021 zijn: 3 januari, 7 februari, 7 maart, 11 april, 16 mei, 20 juni, 18 juli, 22 augustus, 26 september, 24 oktober, 14 november, 12 december

Tijdens de week

Van maandag tot en met vrijdag is er ook Eucharistische Aanbidding met uitstelling aan het Tabernakel in de dwarsbeuk van de abdijkerk. Telkens van 16.15 u tot 17.15 u.

Liturgische kalender

De eucharistievieringen vinden steeds plaats in de abdijkerk om 10.30 uur op zon- en feestdagen en om 11.30 uur op weekdagen.

Afwijkingen worden speciaal vermeld.

In de kalender zijn opgenomen: zondagen, feesten, hoogfeesten en bijzondere vieringen.

De aangeboden informatie betreft enkel de eucharistievieringen. De andere gebedsdiensten verlopen steeds overeenkomstig bovenstaand overzicht.