);

Liturgische diensten

Gebedstijden

 

 

Weekdagen          

Zon- en feestdagen

Lezingendienst en Lauden:06.45 u07.00 u
Eucharistieviering:
(met middaggebed op weekdagen)
11.30 u10.30 u
Middaggebed:12.00 u
Vespers:17.30 u17.30 u
Lezingendienst:19.00 u (enkel op de vooravond van een hoogfeest)
Completen20.30 u20.30 u

 

Biechtgelegenheid

Wie verlangt te biechten of een gesprek wil met een priester kan doorgaans terecht in de abdijkerk.

Op de dagen dat er permanentie voorzien is (zie kalender hieronder):
van 1 april tot 31 oktober: van 14.00 tot 17.00 u
van 1 november tot 31 maart: van 14.00 tot 16.00 u

Men kan gebruik maken van de biechtstoel, maar er is ook een gesprekskamer vlak bij het portaal, binnen in de abdijkerk. Aan de deur is een kalender voorzien met de dagen waarop permanentie is voorzien door een priester van de abdijgemeenschap. De dagen dat er geen permanentie is voorzien kan men zich wenden tot de portier van de abdij.

(Onderstaande kalender onder voorbehoud van wijzigingen)

zaterdag 21 januari 2023 
zondag 22 januari 2023 
maandag 23 januari 2023 
dinsdag 24 januari 2023 
woensdag 25 januari 2023p. Ivo Cleiren
donderdag 26 januari 2023 
vrijdag 27 januari 2023
zaterdag 28 januari 2023 
zondag 29 januari 2023 
maandag 30 januari 2023 
dinsdag 31 januari 2023p. Ivo Cleiren

Eucharistische Aanbidding

Op zondag

Maandelijks biedt de abdij gelegenheid tot Eucharistische Aanbidding. Iedereen is voor dit gebedsuur van harte welkom.

De Aanbidding gaat elke maand door op een zondagnamiddag in de abdijkerk, van 14.30 tot 15.30 u.

Tijdens de uitstelling van het Allerheiligste is er gelegenheid tot stil persoonlijk gebed en zijn er tevens momenten van zang en gezamenlijk gebed.

De Aanbidding sluit af met de zegening met het Allerheiligste.

De data voor 2022 zijn:  24 juli, 21 augustus, 18 september, 16 oktober, 13 november, 11 december

De data voor 2023 zijn:  8 januari, 12 februari, 12 maart, 16 april, 14 mei, 25 juni, 23 juli, 20 augustus, 17 september, 15 oktober, 12 november, 17 december

Tijdens de week

Van dinsdag tot en met vrijdag is er ook Eucharistische Aanbidding met uitstelling aan het Tabernakel in de dwarsbeuk van de abdijkerk. Telkens van 16.30 u tot 17.15 u.

Gebedsgroep Emmanuël

De naam Emmanuël betekent : God-met-ons (Matteüs 1,23)

Je kind een naam geven is heel belangrijk. Ook voor Maria en Jozef is de naam voor hun goddelijk kind belangrijk. Een engel van de Allerhoogste had aan Maria reeds gezegd dat haar kind Jezus moest heten d.w.z. God redt: Hij die zijn volk komt helen en bevrijden van de zonde.

Talrijke engelenscharen verkondigen daarbij ‘Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft’. Wat een prachtige lofzang. Vrede voor heel de mensheid omdat de Koning van de Vrede geboren is. Ja, nog meer, dat de hemel op aarde is neergedaald. God wordt mens om ons, mensen tot Hem te brengen. Wat een wonderlijke ruil.

Elke 25ste van de maand besteden wij graag bijzondere aandacht aan het Kindje Jezus.
Wij nodigen daarom graag iedereen uit tot het bidden van het Kroontje van het Kindje Jezus: zo eren wij Hem.

Wij starten op 25 januari 2023 om 10. 00 uur met het rozenhoedje in de kapel en het kroontje van het Kindje Jezus met de bekende 12 “Wees gegroeten”.
Aansluitend is er de dagelijkse Eucharistieviering om 11.30 uur en bidt de hele gemeenschap voor jullie intenties en de intentie van het Kindje Jezus.

Info: Frater Benedict Meethep: benedict.meethep@tongerlo.org

Liturgische kalender

De eucharistievieringen vinden steeds plaats in de abdijkerk om 10.30 uur op zon- en feestdagen en om 11.30 uur op weekdagen.

Afwijkingen worden speciaal vermeld.

In de kalender zijn opgenomen: zondagen, feesten, hoogfeesten en bijzondere vieringen.

De aangeboden informatie betreft enkel de eucharistievieringen. De andere gebedsdiensten verlopen steeds overeenkomstig bovenstaand overzicht.