);

Liturgische diensten

Biechtgelegenheid

In de periode dat maatregelen getroffen wordt tegen het coronavirus blijft een beperkte permanentie voor biechtgelegenheid gehandhaafd. Consulteer de lijst hieronder.

Wie verlangt te biechten of een gesprek wil met een priester kan doorgaans terecht in de abdijkerk.

Van 1 april tot 31 oktober: van 14.00 tot 17.00 u
Van 1 november tot 31 maart: van 14.00 tot 16.00 u

Men kan gebruik maken van de biechtstoel, maar er is ook een gesprekskamer vlak bij het portaal, binnen in de abdijkerk. Aan de deur is een kalender voorzien met de dagen waarop permanentie is voorzien door een priester van de abdijgemeenschap. De dagen dat er geen permanentie is voorzien kan men zich wenden tot de portier van de abdij.

(Onderstaande kalender onder voorbehoud van wijzigingen)

donderdag 1 juli 2021 
vrijdag 2 juli 2021 
zaterdag 3 juli 2021 
zondag 4 juli 2021 
maandag 5 juli 2021Prior Kris De Brabander
dinsdag 6 juli 2021 
woensdag 7 juli 2021 
donderdag 8 juli 2021p. Johan De Pauw
vrijdag 9 juli 2021 
zaterdag 10 juli 2021 
zondag 11 juli 2021 
maandag 12 juli 2021 
dinsdag 13 juli 2021p. Johan De Pauw
woensdag 14 juli 2021 
donderdag 15 juli 2021 
vrijdag 16 juli 2021 
zaterdag 17 juli 2021 
zondag 18 juli 2021 
maandag 19 juli 2021 
dinsdag 20 juli 2021Prior Kris De Brabander
woensdag 21 juli 2021 
donderdag 22 juli 2021 
vrijdag 23 juli 2021 
zaterdag 24 juli 2021 
zondag 25 juli 2021 
maandag 26 juli 2021 
dinsdag 27 juli 2021Prior Kris De Brabander
woensdag 28 juli 2021 
donderdag 29 juli 2021 
vrijdag 30 juli 2021 
zaterdag 31 juli 2021 

Gebedstijden

 

 

Weekdagen          

Zon- en feestdagen

Lezingendienst en Lauden:06.45 u07.00 u
Eucharistieviering:
(met middaggebed op weekdagen)
11.30 u10.30 u
Middaggebed:12.00 u
Vespers:17.30 u17.30 u
Lezingendienst:19.00 u (enkel op de vooravond van een hoogfeest)
Completen20.30 u20.30 u

 

Eucharistische Aanbidding

Op zondag

Maandelijks biedt de abdij gelegenheid tot Eucharistische Aanbidding. Iedereen is voor dit gebedsuur van harte welkom.

De Aanbidding gaat elke maand door op een zondagnamiddag in de abdijkerk, van 14.30 tot 15.30 u.

Tijdens de uitstelling van het Allerheiligste is er gelegenheid tot stil persoonlijk gebed en zijn er tevens momenten van zang en gezamenlijk gebed.

De Aanbidding sluit af met de zegening met het Allerheiligste.

De data voor 2021 zijn: 3 januari, 7 februari, 7 maart, 11 april, 16 mei, 20 juni, 18 juli, 22 augustus, 26 september, 24 oktober, 14 november, 12 december

Tijdens de week

Van maandag tot en met vrijdag is er ook Eucharistische Aanbidding met uitstelling aan het Tabernakel in de dwarsbeuk van de abdijkerk. Telkens van 16.15 u tot 17.15 u.

Liturgische kalender

De eucharistievieringen vinden steeds plaats in de abdijkerk om 10.30 uur op zon- en feestdagen en om 11.30 uur op weekdagen.

Afwijkingen worden speciaal vermeld.

In de kalender zijn opgenomen: zondagen, feesten, hoogfeesten en bijzondere vieringen.

De aangeboden informatie betreft enkel de eucharistievieringen. De andere gebedsdiensten verlopen steeds overeenkomstig bovenstaand overzicht.