);

Onze-Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo

Sinds 1130 een Godgewijde gemeenschap van reguliere kanunniken van Prémontré

Op verzoek van heer Giselbert, een vermogend landheer, kwamen omstreeks 1130 enkele norbertijnen van de Sint-Michielsabdij van Antwerpen zich op zijn landgoed in Tongerlo vestigen.

Deze jonge kloosterstichting ontstond in het kader van de kerkelijke vernieuwingsbeweging rond Norbert van Gennep, die in Prémontré (F) rond 1121 met een gemeenschap van reguliere kanunniken was begonnen.

Om haar werkzaam bestaan te verzekeren werden woeste gronden in cultuur gebracht. Voorspoed en rampspoed wisselden elkaar af. Er kwamen tijden van groei en expansie op ‘alle’ terreinen van de toenmalige samenleving. Opvallende krachtlijnen waren de diensten van pastoraal in veertig kerken en de diensten van gebed met een vaste kern van koorheren. Naast een actieve armenzorg ontplooide zich een uitgebreid mecenaat op vele fronten van kunst, cultuur en wetenschap.

Op 6 december 1796 moest de gemeenschap van Tongerlo noodgedwongen in ballingschap gaan. Ten gevolge van de Franse Revolutie werd de abdij opgeheven en haar bezit verkocht. Deze uittocht dwong Tongerlo klein te leren leven in jaren van beproeving.

Erg gehavend, met slechts zes overlevenden van de honderdzesentwintig, kon Tongerlo in 1837-1840 het gemeenschappelijk leven hernemen in het kasteel van Broechem. Moedig zocht men met oude waarden naar nieuwe wegen.

Op 1 juli 1840 kwam een kleine groep terug naar Tongerlo. Er volgden jaren van snelle groei en vitaliteit. Later deze eeuw ontvouwde zich een intense missionaire activiteit, eerst in Groot-Britannië (1872), vervolgens in Congo (1892) en ook in Chili (1965). In eigen land werd de vitaliteit van de abdijgemeenschap gemarkeerd door Oostpriesterhulp, het Sportapostolaat, het Liturgisch Apostolaat en de aanwezigheid in vele parochies.

Veranderende kerkelijke en maatschappelijke omstandigheden, die zichtbaar en voelbaar werden sinds Vaticanum II, leren ons nieuw te leven met de vreugde van het Evangelie, in trouw aan het vieren van de liturgie en in vele vormen van gastvrijheid, verkondiging, onthaal en beschikbaarheid.

In 't kort:

Bij Sterck & De Vreese verschijnt op 17 april Het Laatste Avondmaal naar Leonardo da Vinci van Piet Boncquet & Greet Verschatse. Het prachtige boek naar aanleiding van het da Vinci-jaar, handelt over een van de oudste en best bewaarde kopieën van Het Laatste Avondmaal. Terwijl het origineel in Milaan kleur en glans verliest, schittert een kopie van het iconische kunstwerk nog steeds in de abdij van Tongerlo.
Wie was de kunstenaar die deze kopie heeft gemaakt? Zijn er nog andere kopieën en waarin verschillen ze van elkaar? Waarom is de versie van Tongerlo kunsthistorisch zo belangrijk?
Dat Het Laatste Avondmaal van Tongerlo nog steeds te bewonderen valt, mag een half mirakel heten. Vooral na de Franse Revolutie is de lijst met calamiteiten lang: talrijke verhuizingen, pogingen tot verkoop, een zware brand, primitieve restauraties, transporten in een open vrachtwagen door weer en wind en schade door diefstal.
Wat beeldt dit magistrale werk precies uit en welke details zitten erin verborgen?
Piet Boncquet en Greet Verschatse studeerden allebei geschiedenis. Piet is journalist, Greet wetenschappelijk medewerker bij de Stedelijke Musea Kortrijk. Beiden hebben zich – met behulp van de norbertijnen van Tongerlo – verdiept in de archieven van en documentatie over dit werk.

PRIJS: € 29,99 | ISBN: 978 90 5615 518 6
UITVOERING: Paperback met flappen | PAGINA’S: 160
Met vele illustraties en talrijke details uit het kunstwerk

 

Op zondag 17 maart, van 14.30 u tot 15.30 u in de abdijkerk: met lezing uit de H. Schrift, gezangen, voorbede en plechtige zegen.

14 april: Palm- en Passiezondag

10.30 u: zegening van de palmen (in de Tiendschuur) – processie – abbatiale eucharistie

18 april: Witte Donderdag

17.30 u: viering van het Laatste Avondmaal met voetwassing – Eucharistische Aanbidding (tot 21.00 u)

19 april: Goede Vrijdag

14.45 u: herdenking van het lijden en de dood van de Heer

20 april: Paaswake

21.00 u: abbatiale eucharistie

21 april: Pasen

10.30 u: abbatiale eucharistie

22 april: Tweede Paasdag –

10.30 u: eucharistie

22 – 28 april: paasweek

17.30 u: plechtige paasvespers overeenkomstig de praemonstratenzerritus

Kalligrafie in de Abdij van Tongerlo – zomer 2019

In 2019 herdenken we de 120ste verjaardag van het overlijden van de Vlaamse priester-dichter Guido Gezelle. Bij die gelegenheid toont de Abdij van Tongerlo (Tiendschuur) in de zomer een uitzonderlijk kalligrafisch kunstwerk, gemaakt door Gin Van Nerom.

Het project ‘Gezelle ten voeten uit’ is een werk van 25m² vloer geworden bestaande uit enkele honderden tegels. De fragmenten die op de tegels zijn gekalligrafeerd werden ingezonden door o.a.poëzieliefhebbers, kalligrafen kortom iedereen die graag meewerkte. 2 ½ jaar werd aan dit werk besteed.

Bij de tentoonstelling hoort ook een auditief gedeelte uitgevoerd door Jef Rozenski. Via een oude,bakelieten telefoon kan je de nummer van de tegel draaien en zo de tekst beluisteren. Honderden vrijwilligers hebben de tekstfragmenten ingesproken. De jongste was 3 ½ jaar, de oudste 98.

 

 

Oproep aan fotografen

In zomerse kleuren pracht of in winterse tooi …. onze abdij is steeds weer opnieuw een geliefkoosde plek voor fotografen. Onze gebouwen, de groene omgeving, de pittoreske hoekjes en gezichten … lenen zich bijzonder tot het maken van artistieke foto’s. We nodigen alle fotografen uit om ons hun artistieke prestaties met ons te delen en ze ons toe te sturen via abdij@tongerlo.org

Hartelijk dank bij voorbaat!

Norbertijns leven in Tongerlo

Beeldig Tongerlo