);

Onze-Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo

Sinds 1130 een Godgewijde gemeenschap van reguliere kanunniken van Prémontré

Op verzoek van heer Giselbert, een vermogend landheer, kwamen omstreeks 1130 enkele norbertijnen van de Sint-Michielsabdij van Antwerpen zich op zijn landgoed in Tongerlo vestigen.

Deze jonge kloosterstichting ontstond in het kader van de kerkelijke vernieuwingsbeweging rond Norbert van Gennep, die in Prémontré (F) rond 1121 met een gemeenschap van reguliere kanunniken was begonnen.

Om haar werkzaam bestaan te verzekeren werden woeste gronden in cultuur gebracht. Voorspoed en rampspoed wisselden elkaar af. Er kwamen tijden van groei en expansie op ‘alle’ terreinen van de toenmalige samenleving. Opvallende krachtlijnen waren de diensten van pastoraal in veertig kerken en de diensten van gebed met een vaste kern van koorheren. Naast een actieve armenzorg ontplooide zich een uitgebreid mecenaat op vele fronten van kunst, cultuur en wetenschap.

Op 6 december 1796 moest de gemeenschap van Tongerlo noodgedwongen in ballingschap gaan. Ten gevolge van de Franse Revolutie werd de abdij opgeheven en haar bezit verkocht. Deze uittocht dwong Tongerlo klein te leren leven in jaren van beproeving.

Erg gehavend, met slechts zes overlevenden van de honderdzesentwintig, kon Tongerlo in 1837-1840 het gemeenschappelijk leven hernemen in het kasteel van Broechem. Moedig zocht men met oude waarden naar nieuwe wegen.

Op 1 juli 1840 kwam een kleine groep terug naar Tongerlo. Er volgden jaren van snelle groei en vitaliteit. Later deze eeuw ontvouwde zich een intense missionaire activiteit, eerst in Groot-Britannië (1872), vervolgens in Congo (1892) en ook in Chili (1965). In eigen land werd de vitaliteit van de abdijgemeenschap gemarkeerd door Oostpriesterhulp, het Sportapostolaat, het Liturgisch Apostolaat en de aanwezigheid in vele parochies.

Veranderende kerkelijke en maatschappelijke omstandigheden, die zichtbaar en voelbaar werden sinds Vaticanum II, leren ons nieuw te leven met de vreugde van het Evangelie, in trouw aan het vieren van de liturgie en in vele vormen van gastvrijheid, verkondiging, onthaal en beschikbaarheid.

In 't kort:

Met het oog op zijn eindexamen aan het Conservatorium van Maastricht geeft onze organist Laurens Gardeniers, op zaterdag 15 juni 2019 om 19 u in de abdijkerk, een voorspeelavond met zijn examenprogramma. Toegang is gratis.

Wat u kan beluisteren:

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Triosonate VI, BWV 530

Olivier Messiaen (1908-1992)
L’apparition de l’Église Eternelle

César Franck (1822-1890)
Uit ‘Six Pièces’: Grande Pièce Symphonique

Op zondag 30 juni – Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid – van 14.30 u tot 15.30 u in de abdijkerk: met lezing uit de H. Schrift, gezangen, voorbede en plechtige zegen.

Met Sacramentsdag is er gelegenheid tot Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk:

  • op woensdag 19 juni, van 16.00 tot 17.00 u
  • op donderdag 20 juni, van 16.00 tot 17.00 u

In de late jaren 1920 werd Carlo Queeckers als een van de belangrijkste Belgische cineasten beschouwd. Helaas zijn de meeste van zijn films verloren gegaan. De enige uitzondering is Het leven eener groote abdij, een (“stomme”) film uit 1930 over de abdij van Tongerlo.

CINEMATEK, het Koninklijk Belgisch Filmarchief, maakte een digitale versie van Het leven eener groote abdij. Het idee om een film te maken over de norbertijnenabdij van Tongerlo ontstond in de nasleep van een zware brand die de abdij in 1929 gedeeltelijk verwoestte. Een groep kloosterlingen schreef een scenario voor een film waarvan de opbrengsten zouden dienen voor de herstellingswerken. Men vond in de toen 24-jarige cineast Carlo Queeckers de ideale kandidaat om de klus te klaren.

Klik hier om de film integraal te bekijken.

Kalligrafie in de Abdij van Tongerlo – zomer 2019

In 2019 herdenken we de 120ste verjaardag van het overlijden van de Vlaamse priester-dichter Guido Gezelle. Bij die gelegenheid toont de Abdij van Tongerlo (Tiendschuur) in de zomer een uitzonderlijk kalligrafisch kunstwerk, gemaakt door Gin Van Nerom.

Het project ‘Gezelle ten voeten uit’ is een werk van 25m² vloer geworden bestaande uit enkele honderden tegels. De fragmenten die op de tegels zijn gekalligrafeerd werden ingezonden door o.a.poëzieliefhebbers, kalligrafen kortom iedereen die graag meewerkte. 2 ½ jaar werd aan dit werk besteed.

Bij de tentoonstelling hoort ook een auditief gedeelte uitgevoerd door Jef Rozenski. Via een oude,bakelieten telefoon kan je de nummer van de tegel draaien en zo de tekst beluisteren. Honderden vrijwilligers hebben de tekstfragmenten ingesproken. De jongste was 3 ½ jaar, de oudste 98.

 

 

  

PROGRAMMA 2019

Op 2 mei 1519 stierf op 67-jarige leeftijd Leonardo da Vinci, renaissanceman bij uitstek. Ondanks alle mythen en de wereldsterstatus van da Vinci is het nog steeds nauwelijks geweten bij het brede grote publiek dat hij een volleerd musicus was. Hij bespeelde niet e

nkel meesterlijk de lira da braccio, maar stond tevens bekend als uitmuntend zanger en improvisator. Musica, la Figurazione delle cose Invisibili. Voor da Vinci was muziek de representatie van onzichtbare dingen. Geen wonder dat deze mens gedreven door fascinatie en nieuwsgierigheid ook de wereld van onzichtbare dingen wou verkennen.

Het Festival van Vlaanderen eert dit jaar de erfenis van Da Vinci. Musica Divina is weer vervuld van hemelse muziek.

21.09.2019          15.00-16.00 u en 16.00-17.00 u

Bezoek aan het da Vincimuseum en concert met de Viola Organista

In het Da Vinci Museum kan u de oudste replica van Het Laatste Avondmaal van Leonardo Da Vinci bewonderen. Het schilderij was vanzelfsprekend het uitgangspunt van deze editie van Musica Divina. Pater Ivo, curator van het Da Vinci museum, geeft tekst en uitleg bij dit bijzondere werk.

Eén uniek instrument mag ook niet ontbreken in een festival omtrent de klank van Da Vinci. De meester zelf vond verschillende instrumenten uit waarvan er eentje herbouwd werd, de viola organista. Het is de combinatie van een toets- en een strijkinstrument dat in theorie een volledige batterij viola da gamba’s kan vervangen. Het instrument werd opnieuw geconstrueerd door Slawomir Zubrycki en hij brengt het exclusief tot klinken tijdens Musica Divina. Hij speelt onder andere de compositie die te zien is op het schilderij `Portret van een musicus´ dat aan Da Vinci toegeschreven wordt.

 

21.09.2019          17.30-18.00 u

Vespers abdijgemeenschap

Als de dag ten einde loopt, breekt in de abdijen de tijd aan van dankzegging voor alles wat God die dag gegeven heeft. Dit avondgebed is in de eerste plaats een gebed van het hele kerkvolk en daarom worden vaak de mooiste en de meest toegankelijke psalmen uitgekozen. Deel dit moment van bezinning met de gemeenschap van de abdij.

 

21.09.2019          17.30-19.00 u

Abdijmaaltijd in Torenhof

Net tegenover de abdij van Tongerlo ligt het restaurant Torenhof. Kom samen gezellig genieten van een abdijboterham met een salade, een drank naar keuze en een koffie of thee.

 

21.09.2019          19.30-21.00 u

Concert “Ave Maris Stella * Ave Josquin & Co” in de abdijkerk

Programma: Muziek van Josquin Des Prez, Alexander Agricola, Orlandus Lassus e.a. door Currende o.l.v. Erik Van Nevel

Het deels aan Da Vinci toegeschreven befaamde portret van een musicus zou best wel eens de afbeelding kunnen zijn van tijdsgenoot en collega-genie Josquin Des Prez. Werk van deze Vlaamse polyfonist mag dan ook niet ontbreken in een festival gewijdt aan de klank van Da Vinci. Niemand minder dan Erik Van Nevel en de musici van Currende nemen de krachtige Missa Ave Maris Stella van Des Prez als uitgangspunt om de prachtige kerk van de abdij van Tongerlo te doen stralen.

Oproep aan fotografen

In zomerse kleuren pracht of in winterse tooi …. onze abdij is steeds weer opnieuw een geliefkoosde plek voor fotografen. Onze gebouwen, de groene omgeving, de pittoreske hoekjes en gezichten … lenen zich bijzonder tot het maken van artistieke foto’s. We nodigen alle fotografen uit om ons hun artistieke prestaties met ons te delen en ze ons toe te sturen via abdij@tongerlo.org

Hartelijk dank bij voorbaat!

Norbertijns leven in Tongerlo

Beeldig Tongerlo