);

Onze-Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo

Sinds 1130 een Godgewijde gemeenschap van reguliere kanunniken van Prémontré

Op verzoek van heer Giselbert, een vermogend landheer, kwamen omstreeks 1130 enkele norbertijnen van de Sint-Michielsabdij van Antwerpen zich op zijn landgoed in Tongerlo vestigen.

Deze jonge kloosterstichting ontstond in het kader van de kerkelijke vernieuwingsbeweging rond Norbert van Gennep, die in Prémontré (F) rond 1121 met een gemeenschap van reguliere kanunniken was begonnen.

Om haar werkzaam bestaan te verzekeren werden woeste gronden in cultuur gebracht. Voorspoed en rampspoed wisselden elkaar af. Er kwamen tijden van groei en expansie op ‘alle’ terreinen van de toenmalige samenleving. Opvallende krachtlijnen waren de diensten van pastoraal in veertig kerken en de diensten van gebed met een vaste kern van koorheren. Naast een actieve armenzorg ontplooide zich een uitgebreid mecenaat op vele fronten van kunst, cultuur en wetenschap.

Op 6 december 1796 moest de gemeenschap van Tongerlo noodgedwongen in ballingschap gaan. Ten gevolge van de Franse Revolutie werd de abdij opgeheven en haar bezit verkocht. Deze uittocht dwong Tongerlo klein te leren leven in jaren van beproeving.

Erg gehavend, met slechts zes overlevenden van de honderdzesentwintig, kon Tongerlo in 1837-1840 het gemeenschappelijk leven hernemen in het kasteel van Broechem. Moedig zocht men met oude waarden naar nieuwe wegen.

Op 1 juli 1840 kwam een kleine groep terug naar Tongerlo. Er volgden jaren van snelle groei en vitaliteit. Later deze eeuw ontvouwde zich een intense missionaire activiteit, eerst in Groot-Britannië (1872), vervolgens in Congo (1892) en ook in Chili (1965). In eigen land werd de vitaliteit van de abdijgemeenschap gemarkeerd door Oostpriesterhulp, het Sportapostolaat, het Liturgisch Apostolaat en de aanwezigheid in vele parochies.

Veranderende kerkelijke en maatschappelijke omstandigheden, die zichtbaar en voelbaar werden sinds Vaticanum II, leren ons nieuw te leven met de vreugde van het Evangelie, in trouw aan het vieren van de liturgie en in vele vormen van gastvrijheid, verkondiging, onthaal en beschikbaarheid.

In 't kort:

Beste vrienden,
Ook in dit nieuwe jaar zien we ernaar uit jullie opnieuw te ontmoeten. We hebben dan ook alvast een eerste bezinningsdag voorbereid.

Het thema is “De ware vrijheid” en deze  bezinningsdag zal doorgaan op zondag 24 januari, weliswaar voorlopig nog via digitale weg.

U kan zich inschrijven via e-mail, whatsApp of telefonisch.
Op 24 januari ontvangt u dan via uw e-mail of WhatsApp de link die u toegang geeft tot de inleidingen van de bezinningsdag (als video).


Het programma in het kort:

  • Lauden 
  • Lectio Divina
  • Eerst inleiding door de Gemeenschap Zaden van het Woord
  • Rozenhoedje
  • Tweede inleiding door de Gemeenschap Zaden van het Woord

Aarzel niet u aan te melden en maak deze bezinningsdag gerust bekend aan andere personen, familieleden, vrienden en kennissen. Iedereen is welkom.
In gebed verbonden
Gemeenschap Zaden van het Woord

Aangezien de publieke liturgische diensten opgeschort blijven tot 15 januari 2021 verloopt in deze periode ook de Eucharistische Aanbidding achter gesloten deuren.

Eerstvolgende toegankelijk Eucharistische Aanbidding hopelijk op zondag 9 februari 2021, van 14.30 tot 15.30 u

 

Hoewel het is toegestaan dat 15 personen deelnemen aan de publieke eredienst zullen onze liturgische diensten achter gesloten deuren blijven verlopen. Met de abdijgemeenschap is immers het maximaal toegelaten deelnemers reeds bereikt.

Buiten de eucharistie en de gebedstijden blijft de abdijkerk overdag wel geopend. U kan er terecht voor gebed, voor een bezoek aan de kerststal, voor het sacrament van de verzoening of om een poos in stilte te verwijlen. De toegang blijft evenwel beperkt tot 15 personen.

Compendium van Lectio Divina 2021
van de Gemeenschap Zaden van het Woord

Een nieuw jaar, nieuwe uitdagingen
En voor onze gemeenschap, alvast een nieuw Compendium.
Zoals elk jaar … met een nieuw thema!

Het Compendium is een hulpmiddel om aan de hand van Lectio Divina dagelijks aan de slag te gaan met het Woord van God. Lectio Divina is een methode van biddende lezing van het Woord van God met 5 stappen (Lezing, Meditatie, Gebed, Contemplatie en Handeling), methode die ons helpt het Woord van God te beleven. Het helpt ons groeien in onze relatie met God en dus in geloof.
Het thema van het Compendium van dit jaar gaat over de “De glorievolle vrijheid van de kinderen Gods” (cf. Rom 8, 21).

Introductievideo over het Compendium 2021

Wie dat wenst kan dagelijks een online begeleiding volgen via ons YouTube kanaal. Het is een gratis aanbod om duiding over de teksten te krijgen en om u te helpen trouw te zijn aan de dagelijkse Lectio.

Dit jaar is er een nieuwigheid! Wij zullen een inleiding over de maandelijkse bezinningsteksten uit het Compendium uitzenden via ons kanaal op YouTube, onze Facebookpagina of via de website van Tongerlo.

U kan het Compendium 2021 aankopen op volgende wijzen:
* Bij onze huizen in Tongeren en of Tongerlo
* via e-mail: zaden.compendium@gmail.com
* via Telefoon of WhatsApp: 012 39 33 25 of 04 88 90 62 59 (Tongeren) of 04 72 94 10 47 (Tongerlo)
* via Facebook: https://www.facebook.com/zaden.vanhetwoord.7/

Uw besteld compendium zal via post opgestuurd worden van zodra we de bevestiging van uw betaling krijgen.
Hierbij vindt u onze bankgegevens voor de betaling van uw bestelling:
Bankrekening: BE72 0343 0022 0116
Houder: Zaden van het Woord VZW 
Mededeling: Compendium (+ Naam en telefoonnummer)

De prijs van een compendium 2021 blijft 20,00 € . Voor de verzending via bpost van  één t.e.m. vier compendia vragen we een extra bijdrage van 7 €.

Indien u nog vragen hebt, aarzelt u dan niet ons telefonisch of per mail te contacteren zodat wij u verdere uitleg kunnen geven.

Wij danken u alvast voor uw suggesties van media en kanalen van communicatie die ons  zal kunnen helpen met de bekendmaking van dit compendium.

U bent ook uitgenodigd om dit ‘Goede nieuws’ te delen met vrienden en kennissen. Aarzelt niet en ga dit jaar ook (verder) met God op weg.

Hartelijk bedankt!

Oproep aan fotografen

In zomerse kleuren pracht of in winterse tooi …. onze abdij is steeds weer opnieuw een geliefkoosde plek voor fotografen. Onze gebouwen, de groene omgeving, de pittoreske hoekjes en gezichten … lenen zich bijzonder tot het maken van artistieke foto’s. We nodigen alle fotografen uit om ons hun artistieke prestaties met ons te delen en ze ons toe te sturen via abdij@tongerlo.org

Hartelijk dank bij voorbaat!

Norbertijns leven in Tongerlo

Beeldig Tongerlo