);

Onze-Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo

Sinds 1130 een Godgewijde gemeenschap van reguliere kanunniken van Prémontré

Op verzoek van heer Giselbert, een vermogend landheer, kwamen omstreeks 1130 enkele norbertijnen van de Sint-Michielsabdij van Antwerpen zich op zijn landgoed in Tongerlo vestigen.

Deze jonge kloosterstichting ontstond in het kader van de kerkelijke vernieuwingsbeweging rond Norbert van Gennep, die in Prémontré (F) rond 1121 met een gemeenschap van reguliere kanunniken was begonnen.

Om haar werkzaam bestaan te verzekeren werden woeste gronden in cultuur gebracht. Voorspoed en rampspoed wisselden elkaar af. Er kwamen tijden van groei en expansie op ‘alle’ terreinen van de toenmalige samenleving. Opvallende krachtlijnen waren de diensten van pastoraal in veertig kerken en de diensten van gebed met een vaste kern van koorheren. Naast een actieve armenzorg ontplooide zich een uitgebreid mecenaat op vele fronten van kunst, cultuur en wetenschap.

Op 6 december 1796 moest de gemeenschap van Tongerlo noodgedwongen in ballingschap gaan. Ten gevolge van de Franse Revolutie werd de abdij opgeheven en haar bezit verkocht. Deze uittocht dwong Tongerlo klein te leren leven in jaren van beproeving.

Erg gehavend, met slechts zes overlevenden van de honderdzesentwintig, kon Tongerlo in 1837-1840 het gemeenschappelijk leven hernemen in het kasteel van Broechem. Moedig zocht men met oude waarden naar nieuwe wegen.

Op 1 juli 1840 kwam een kleine groep terug naar Tongerlo. Er volgden jaren van snelle groei en vitaliteit. Later deze eeuw ontvouwde zich een intense missionaire activiteit, eerst in Groot-Britannië (1872), vervolgens in Congo (1892) en ook in Chili (1965). In eigen land werd de vitaliteit van de abdijgemeenschap gemarkeerd door Oostpriesterhulp, het Sportapostolaat, het Liturgisch Apostolaat en de aanwezigheid in vele parochies.

Veranderende kerkelijke en maatschappelijke omstandigheden, die zichtbaar en voelbaar werden sinds Vaticanum II, leren ons nieuw te leven met de vreugde van het Evangelie, in trouw aan het vieren van de liturgie en in vele vormen van gastvrijheid, verkondiging, onthaal en beschikbaarheid.

In 't kort:

De Gemeenschap Zaden van het Woord biedt de kans om de Pinksterennoveen samen te beleven via de media.
Het zijn bijzondere dagen om meer gericht ons hart voor te bereiden op het ontvangen van de Heilige Geest en Zijn gaven.


Aan de hand van Bijbelse teksten bereiden we ons elke dag stap na stap voor vanuit de volgende thema’s:

Vr 22/05: De liefde van de Vader
Za 23/05: De zonde en zijn consequenties
Zo 24/05: Jezus, Heer en Redder
Ma 25/05: Jezus vergeeft en geneest
Di 26/05: Geloof en bekering
Wo 27/05: De gaven en de vruchten van de Heilige Geest
Do 28/05: De charisma’s van de Heilige Geest
Vr 29/05: Het gemeenschappelijke leven en de geestelijke strijd
Za 30/05: De uitstorting van de Heilige Geest

De concrete organisatie gebeurt als volgt:

Wie interesse heeft laat het gerust weten via e-mail of WhatsApp (Zaden vh Woord). U zal dan elke dag de link ontvangen van de inleiding (als video) in uw e-mail of WhatsApp.
Voor wie graag de inleidingen wensen te ontvangen volstaat het dus ons een seintje geven met de contactgegevens (e-mail of WhatsAap). 

Om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan hebben de bisschoppen van België beslist om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk te schorsen.

Deze schorsing geldt voor alle kerken en kapellen waar een publieke eredienst doorgaat, inbegrepen alle kapellen of gebedsruimten van kloosters, katholieke instellingen of bedevaartsoorden.

Religieuze gemeenschappen kunnen het getijdengebed en de eucharistie enkel vieren zonder gasten of bezoekers.

De schorsing geldt tot nader order. De abdijkerk blijft overdag geopend voor gebed maar zal tijdens de eucharistie en de gebedsdiensten gesloten zijn.

In de abdij worden verder deze maatregelen genomen:

  1. Het da Vincimuseum en de ontvangstzalen worden gesloten. De boekhandel sluit tijdens de weekends.
  2. Het gastenkwartier wordt eveneens gesloten. Voor de Goede Week worden wel gasten aangenomen maar ‘onder voorbehoud’.
  3. De eucharistie en de gebedsdiensten worden door de abdijgemeenschap gevierd achter gesloten deuren, zonder gasten en bezoekers. Tijdens de diensten wordt de kerkdeur gesloten, maar buiten de diensten blijft de kerk toegankelijk.
  4. De biechtpermanentie blijft zo mogelijk behouden. Consulteer de lijst op deze website voor de dagen dat er toch biechtgelegenheid is.
Bekijk deze video over de Lectio Divina.

De Eucharistische Aanbidding op zondag 28 juni, van 14.30 tot 15.30 u in de abdijkerk, met lezing, voorbede en gezang.

Oproep aan fotografen

In zomerse kleuren pracht of in winterse tooi …. onze abdij is steeds weer opnieuw een geliefkoosde plek voor fotografen. Onze gebouwen, de groene omgeving, de pittoreske hoekjes en gezichten … lenen zich bijzonder tot het maken van artistieke foto’s. We nodigen alle fotografen uit om ons hun artistieke prestaties met ons te delen en ze ons toe te sturen via abdij@tongerlo.org

Hartelijk dank bij voorbaat!

Norbertijns leven in Tongerlo

Beeldig Tongerlo