);

Zondag 7 mei 2023

Op 2 november 2022 werd ons meegedeeld dat het ingestuurde project van het Besloten Hofje door de Koning Boudewijnstichting, het Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché, was weerhouden voor een financiële ondersteuning.

Onder de stuwende organisatie van twee experten mevr. Joke Vandermeersch en mevr. Lieve Watteeuw werd een overleg gepland met alle betrokken partijen op 22 maart 2023. Het was het officiële startmoment voor het minutieus restauratieproject van dit merkwaardig hofje dat een composiet karakter heeft en is samengesteld en herschikt met elementen uit een lange geschiedenis.

Een keur van restaurateurs en onderzoekers zal in de komende tijd dit kleinood conserveren en restaureren. Mevrouw Aurélie Van Delm bestudeerde dit Besloten Hofje voor haar masterproef (2022).

Achter een groenig beschermglas in verguld lood gezet, zijn 184 relieken in de kast ordelijk aangebracht, meestal in zakjes van kostbare stoffen en vaak voorzien van een perkamenten label (ceduala). De basis is versierd met boeketjes kunstbloemen en presenteert op een altaartje Onze-Lieve-Vrouw met Kind Jezus in een stralenkrans geflankeerd door twee paren engeltjes. Zij is vergezeld van de H. Barbara en de H. Maria Magdalena. Centraal hangt een gekruisigde Christus omgeven met een bloemenkrans en vier Agnus Dei.

In de voorbije weken werden vele (detail) foto’s gemaakt en is er ook radiografisch beeldmateriaal beschikbaar voor verder onderzoek.

Er ligt nog een heel traject van onderzoek voor ons dat door de synergie van de  expertise van alle betrokkenen meer helderheid zal brengen over de inhoud en de wedersamenstelling van het Besloten Hofje in Tongerlo. De competentie van het restauratorenteam en de deskundige adviezen van experten waarborgen een behoedzame restauratie en een duurzaam behoud.

Er zijn opties voor een tijdelijke tentoonstelling, publicaties en een in het kader van het Festival van Vlaanderen 2024 wordt een aangepast muzikaal concert voorzien.