);

Zondag 9 april 2023

Pasen! Alleluja, de Heer is verrezen!

Samen met vele gelovigen vierden wij in de paaswake de verrijzenis van de Heer. Tevens ontving David het sacrament van het Doopsel.