);

Gebedsgroep Emmanuël

De naam Emmanuël betekent : God-met-ons (Matteüs 1,23)

Je kind een naam geven is heel belangrijk. Ook voor Maria en Jozef is de naam voor hun goddelijk kind belangrijk. Een engel van de Allerhoogste had aan Maria reeds gezegd dat haar kind Jezus moest heten d.w.z. God redt: Hij die zijn volk komt helen en bevrijden van de zonde.

Talrijke engelenscharen verkondigen daarbij ‘Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft’. Wat een prachtige lofzang. Vrede voor heel de mensheid omdat de Koning van de Vrede geboren is. Ja, nog meer, dat de hemel op aarde is neergedaald. God wordt mens om ons, mensen tot Hem te brengen. Wat een wonderlijke ruil.

Elke 25ste van de maand besteden wij graag bijzondere aandacht aan het Kindje Jezus.
Wij nodigen daarom graag iedereen uit tot het bidden van het Kroontje van het Kindje Jezus: zo eren wij Hem.

Wij starten op 25 januari 2023 om 10. 00 uur met het rozenhoedje in de kapel en het kroontje van het Kindje Jezus met de bekende 12 “Wees gegroeten”.
Aansluitend is er de dagelijkse Eucharistieviering om 11.30 uur en bidt de hele gemeenschap voor jullie intenties en de intentie van het Kindje Jezus.

Info: Frater Benedict Meethep: benedict.meethep@tongerlo.org