);

Maandag 6 juni 2022 – H.Norbertus

God,

die onze heilige Vader Norbertus

tot uw trouwe herder hebt gemaakt,

tot een uitmuntend heraut van uw Woord

en door hem velen hebt geroepen tot een leven van bekering,

verleen op zijn voorspraak en om zijn verdiensten,

dat wij met uw hulp mogen navolgen

wat hij zowel in woord en daad heeft geleerd.

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,

die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,

God, door de eeuwen der eeuwen.

Amen.