);

Woensdag 12 januari 2022

In december ging de restauratie van Het Laatste Avondmaal van start. In een eerste fase wordt, ter plaatste in het museum, de verflaag gefixeerd. Restauratrice Katrien Van Den Bosch wordt hierin bijgestaan door co-restauratrices Veerle en Karen.

Later in het voorjaar is de herlocatie van het doek naar de abdijkerk voorzien. In de tussentijd zullen de nodige werkzaamheden in de kerk uitgevoerd worden.

Na de grote vakantie gaat dan de eigenlijke restauratie van het doek van start. Deze zal duren tot het najaar van 2023.