);

Vrijdag 17 december

Na een onderbreking werden de werken in het kader van het Landinrichtingsplan hervat. Voor de kerstvakantie zullen de werken in en rond het Besloten Bos ten noorden van de abdij afgerond worden: aanleg van de nieuwe paden, verharding met porfier van de bestaande paden, installatie van het meubilair, afwerken van de noordelijke stuw.

Na Nieuwjaar gaan de werken verder. Dan wordt het ontbrekende stuk van de vesten open gegraven aan de tuinpoort. Aansluitend worden voor de oevers van de zuidelijke vest verstevigd met schanskorven. Daar wordt ook de zuidelijke stuw gebouwd. Tenslotte wordt de Lourdesgrot aangepakt.

Voor de wandelroute rond de abdij (2,1 km) wordt nog een naam gezocht. Wie wil mag een suggestie doen!