);

Feestdag en bedevaart H. Siardus

Zondag 14 november 2021
Feestdag en bedevaartsdag H. Siardus

10.30 u: plechtige hoogmis
14.30 u: plechtig lof

Van zondag 14 tot zondag 21 november zal het reliekschrijn speciaal versierd zijn en bidt de gemeenschap in de eucharistie voor de intenties van de bedevaarders.