);

Vrijdag 10 september 2021

De werken in het kader van het Landinrichtingsplan van de Vlaamse Landmaatschappij vorderen goed. De versteviging van de oevers van de vesten (west, noord en oost) zijn nagenoeg afgerond. De oevers werden verstevigd met schanskorven en die worden nu bedekt met aarde. Daarna komen de paden aan de beurt. De wegbedekking van de eikendreef wordt vernieuwd en in het Besloten Bos ten noorden van de abdij wordt ook verharding aangebracht en een oude dreef hersteld.

De komende weken zal worden gewerkt aan:

  • de omgeving van de Lourdesgrot
  • de ‘missing link’ in de verbinding met de zuidvest
  • oeverversteviging aan de zuidvest