);

Zaterdag 28 augustus 2021

Op het hoogfeest van Sint-Augustinus vierde de abdijgemeenschap tevens haar jubilarissen. Dit jaar herdenken confraters Ivo Cleiren en Kees van Heijst hun gouden professiejubileum en bekrachtigden zij hun professie.

Overige jubilarissen waren fr. Marc Decroos (60 jaar professie), abt Paul Meyfroot, fr. Ward De Schrijver, fr. Michiel Meeusen (allen 65 jaar priester).